Аветіков Д. С., Трапова Х. О.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ ПАТОГЕНЕЗУ ТА ПРОФІЛАКТИКИ УТВОРЕННЯ ПАТОЛОГІЧНИХ РУБЦІВ


Про автора:

Аветіков Д. С., Трапова Х. О.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Згідно останніх статистичних даних, що публікуються в сучасних наукових виданнях, патологіч-ні рубці зустрічаються у 10% людей від загальної популяції населення земної кулі, з досить великим відсо-тком постопераційного рецидиву (55-68%). Незважаючи на підвищений інтерес дослідників до проблеми морфогенезу патологічних рубців, у авторів є істотні розбіжності по данному питанню, що вимагають подальшого вивчення питання. Проведені численні дослідження імовірності утворення патологічних рубців у різних ділянках голови та шиї, проте мало уваги приділено їх профілактиці. Описання інтраопераційних методів профілактики в літературних джерелах зустрічаються рідко, хоча, на нашу думку, запобігання утворення патологічних рубців на даному етапі є найефективнішим. Саме тому значимою залишається актуальність вивчення патогенезу формування рубцевозмінених тканин та розробка адекватного інтраопераційного методу профілактики утворення патологічних рубців.

Ключові слова:

патогенез, гіпертрофічні рубці, келоїдні рубці, шкірний клей

Список цитованої літератури:

 • Аветіков Д. С. Особливості будови та біомеханічних властивостей сполучнотканиних структур голови / Д. С. Аветіков// Вісник морфології. – 2010. – №16(3). – С. 721–726.
 • Аветіков Д. С. Порівняльний аналіз методик профілактики утворення патологічних рубців / Д. С. Аветіков, Х. О. Тра-пова // Український медичний альманах. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні можливості стоматології». – Луганськ, 2013. – Т. 16, №1. – С. 9-11.
 • БелоусовА. Е. Рубцы как глобальная проблема пластической хирургии /А. Е. Белоусов // Анн. пласт, реконст. эстетич. хирургии. – 2004. – №4. – С. 41-42.
 • Быков В. Л. Цитология и общая гистология / В. Л. Быков. – М. : Сотис, 2002. – С. 286–291.
 • Имамалиев А. С. Биологическая оценка трансплантируемых тканей / А. С. Имамалиев. – М. : Медицина, 2007. – 184 с. 6. Мишалов В. Г. Проблемы диагностики и лечения патололических рубцов / В. Г. Мишалов, В. В. Храпач, И. А. Назаренко [и др.] //Хирургия Украины. –2008. – №. 4 (28). – С. 109 114.
 • Нигматуллин Р. Т. Мягкий остов лица человека. Аспекты хирургической и функциональной анатомии / Р. Т. Нигматулин, В. Г. Гафаров, А. Ю. Салихов. – Уфа : ГУП РБ УПК, 2003. – 136 с.
 • Саркисов Д. С. Пластика дефектов мягких тканей методом дозированного растяжения / Д. С. Саркисов // Врач. – 2007. – №2. – С. 25-28.
 • Скрипник В. М. Морфофункціональне обґрунтування профілактики післяопераційних патологічних рубців обличчя та шиї / В. М. Скрипник, Д. С. Аветіков, Г. А. Єрошенко // Світ медицини та біології. – 2012. – №4. – С. 96-98.
 • Фисталь Н. Н. Рубцовые деформации и контрактуры / Фисталь Э. Я., Самойленко Г. Е. // Пластическая хирургия. – До-нецк : «Вебер», 2008. – С. 136–162.
 • Alster T. S. Gypertrophic scars and Keloids: etiology and management / T. S. Alster, E. L. Tanzi // Am. J. Clin. Dermat. – 2003. – №4. – P. 235–243.
 • Effects of silicone gel sheet on the stratum corneum hydration / T. Suetake, S. Sasai, Y. X. Zhen [et al.] // Brit. J. Plast. Surg. – 2000. – Vol. 53 (6). – Р. 503–507.
 • Gulsoy M. Closure of skin incisions by 980-nm diode laser welding / M. Gulsoy, Z Dereli, O. Tabakoglu Hasim [et al.] // Ozquncem Lasers med. sci. – 2006. – JN2l. – P. 5-10.
 • Jorgensen P. H. Mechanical properties of skin graft wounds / P. H. Jorgensen, C. Bang, T. T. Andreassen // Br. J. Plast. Surg. – 2005. – Vol. 46, №7. – P. 565–569.
 • Les cicatrices hypertrophiques et cheloides dans les brulures: traitement chirurgical / E. Сalefft, A. Bocchi, G. Montacchini [et al.] // Burns. – 1993. – Vol. 6, №4. – P. 255–263.
 • Linares H. A. From wound to scar / H. A. Linares // Burns. – 1996. – Vol. 22, №5. – P. 339-352.
 • Mustoe T. A. Evolution of silicone therapy and mechanism of action in scarmanagement / T. A. Mustoe // Aesthetic. Plast. Surg. – 2008. – Vol. 32, №l. – P. 82-92.
 • Poston J. The use of silicone gel sheeting in the management of hypertrophic and keloid scars / J. Poston // J. Wound Care.– 2000. – Vol. 9. – Р. 10–16.
 • Veronda D. R. Mechanical characterization of skin – finite deformations / D. R. Veronda, R. A. Westmann // J. Biomechanics.– 1970. – Vol. 3. – P. 111–124.
 • Warren J. C. Hypertrophies and degeneratons of cicatries and cicatical tissues / J. C. Warren // Trans. Am. Surg. Assoc. – 1893. – Vol. 11. – P. 41-79.
 • Windgerow, A. D. New innovations in scar management / A. D. Windgerow, L. A. Chait, R. Stals, P. J. Stals // Aesthetic Plast. Surg. – 2000 – Vol. 24, №3. – P. 227-234.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 044-047 сторінки, код УДК 616-003. 92-084