Гаджиева І. М.

КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КРАЙОВОГО ПРИЛЯГАННЯ МАТЕРІАЛІВ У ВІДНОВЛЕННЯХ БІЧНИХ ЗУБІВ


Про автора:

Гаджиева І. М.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У статті надана порівняльна клінічна оцінка крайового прилягання фотокомпозиційного матері-алу та склоіономерного цементу до твердих тканин при відновленні бічних зубів з використанням різних ва-ріантів «сендвіч-техніки». У дослідженні за двома методиками оцінки крайового прилягання на приясеневій стінці контактної поверхні бічних зубів встановлені певні переваги методу відкритого «сендвича» у порівнянні з закритим.

Ключові слова:

бічні зуби, відновлення, «сендвіч-техніка», фотокомпозит, склоіономер, крайове прилягання

Список цитованої літератури:

  • Биденко Н. В. Стеклоиономерные цементы в стоматологии / Н. В. Биденко. – К. : КнигаПлюс, 1999. – 69 с.
  • Михайловская В. П. Использование стеклоиономерных цементов при лечении кариеса зубов в детской стоматоло-гии / В. П. Михайловская, А. И. Яцук, Т. К. Остроменцкая, Е. А. Кармалькова // Современная стоматология. – 2009. – № 1. – С. 10–14.
  • Николаев А. И. Практическая терапевтическая стоматология / А. И. Николаев, Л. М. Цепов. – М. : МЕДпресс-информ, 2007. – 923 с.
  • Рюге Г. Клинические критерии / Г. Рюге // Клиническая стоматология. – 1998. – № 3. – С. 40–46.
  • Удод А. А. Клиническая оценка качества апроксимальных реставраций / А. А. Удод, К. М. Хачатурова // Дентальные технологии. – 2010. – № 3-4 (46-47). – С. 11–13.
  • John W. Nicholsona. The biocompatibility of resin-modified glass-ionomer cements for dentistry / John W. Nicholsona, Beata Czarneckab // Dental materials. – 2008. – № 24. – Р. 1702 – 1708.
  • Gabriela Lacet Silva Ferreira. Antibacterial Activity of Glass Ionomer Cements on Cariogenic Bacteria – An in vitro study / Gabriela Lacet Silva Ferreira, Irlan de Almeida Freires, Lнvia Araъjo Alves, Vanessa de Carvalho Jovito // InternationalJournalоfDentalClin-ics. – 2011. – № 3(3). – P. 1–3.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 084-086 сторінки, код УДК 616.314.5/.6-74-079-085