Гасимова З. В.

ПРО ПОШИРЕНІСТЬ РЕТЕНЦІЇ МОЛЯРІВ


Про автора:

Гасимова З. В.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Ретенція зубів сприяє виникненню порушень, цілісності зубного ряда, функції жування, дотри-мання гігієни порожнини рота та ін. Проаналізовано матеріал 7172 пацієнтів, в яких ретенція молярів вияв-лена в (12,53±0,39%) випадках: на верхній щелепі (6,40±0,29%), на нижній щелепі (7,60±0,3%); на обох щелепах – (1,96±0,14%). Комплексним обстеженням виявлено 28 пацієнтів з ретенцією других молярів (0,39±0,07%), на верхній щелепі у 8 пацієнтів (0,11±0,04%), на ніжній – у 22 пацієнтів (0,31±0,07%). Слід зазначити, що лише у 2 пацієнтів (0,03±0,02%) відмічалась ретенція других молярів на обох щелепах, у 6 пацієнтів (0,00±0,03%) на верхній щелепі, і у 20 пацієнтів (0,28±0,06%) – на нижній щелепі. В зв’язку з цим необхідне проведення ранньої діагностики і раннього ортодонтичного лікування. Досвід спостережень підтверджує важливість співпраці відповідних фахівців – ортодонтів і хірургів для проведення оптимального лікування пацієнтів, і здобуття задовільних естетичних результатів.

Ключові слова:

моляри, ретенція, поширеність

Список цитованої літератури:

 • Гришина Е. Б. Ретенция постоянного второго моляра нижней челюсти: диагностика, клиническая картина, лечение / Е. Б. Гришина // Ортодонтия. – 2007. – № 1. – С. 33-35.
 • Изосимова М. А. Изучение состояния тканей пародонта у пациентов с ретенцией третьих моляров нижней челюсти / М. А. Изосимова, М. А. Данилова // Ортодонтия. – 2011. – № 3. – С. 15-17.
 • Степанов Г. В. Повышение качества комплексного лечения при ретенции отдельных моляров / Г. В. Степанов // Орто-дент-инфо. – 2002. – С. 46-47.
 • Bondemark L. Prevalence of ectopic eruption, impaction, retention and agenesis of the permanent second molar / L. Bond-emark, J. Tsiopa // Angle Orthod. – 2007. – Vol. 77(5). – P. 773-778.
 • Bonetti G. A. Obstruction of the eruption pathway by peripheral odontogenic fibroma: report of a patient / G. A. Bonetti, I. Marini, G. Zucchelli, L. Checchi // Am. J. Orthod. Dentofacial. Orthop. – 2008. – Vol. 133(2). – P. 303-307.
 • Johnson J. V. Surgical repositioning of impacted mandibular second molar teeth / J. V. Johnson, G. P. Quirk // Am. J. Orthod. Dentofacial. Orthop. – 1987. – Vol. 91(3). – P. 242-251.
 • Hennessy J. Treatment of ectopic first permanent molar teeth / J. Hennessy, E. A. Al-Awadhi, L. O. Dwyer, R. Leith // Dent Update. – 2012. – Vol. 39(9). – P. 656-658, 660-661.
 • Shpack N. Mandibular Permanent Second Molar Impaction. Treatment options and outcome / N. Shpack, T. Finkelstein, Y. H. Lai [et al. ] // Open Journal of Dentistry and Oral Medicine. – 2013. – Vol. 1(1). – P. 9-14.
 • Shapira Y. Mandibular second molar impaction. Part I: Genetic traits and characteristics / Y. Shapira, T. Finkelstein, N. Shpack [et al. ] // Am. J. Orthod. Dentofacia. l Orthop. – 2011. – Vol. 140(1). – P. 32-37.
 • Shapira Y. Uprighting mesially mpacted mandibular second molars / Y. Shapira, G. Borell, O. Nahlieli, M. M. Kuftinec // Angle Orthod. – 1998. – Vol. 68. – P. 173-178.
 • Wellfelt B. Disturbed eruption of the permanent lower second molar: treatment and results / B. Wellfelt, M. Varpio // ASDC J. Dent. Child. -1988. – Vol. 55(3). – P. 183-189.
 • Varpio M. Disturbed eruption of the lower second molar: clinical appearance, prevalence, and etiology / M. Varpio, B. Wellfelt // ASDC J. Dent. Child. – 1988. Vol. 55(2). – P. 114-118.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 087-092 сторінки, код УДК 616.31; 617.52-089