Дахно Л. О., Криницький Р. П., Павлів Х. І., Масна З. З., Масна-Чала О. З.

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБУДОВИ КОМІРКОВИХ ВІДРОСТКІВ ЩЕЛЕП ТА ЇХ СПІВВІДНОШЕННЯ З КОРЕНЯМИ ПОСТІЙНИХ ЗУБІВ У ВІКОВОМУ АСПЕКТІ


Про автора:

Дахно Л. О., Криницький Р. П., Павлів Х. І., Масна З. З., Масна-Чала О. З.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Передчасна втрата зубів, спричинена різними факторами є не тільки стоматологічною, але й загальномедичною проблемою. Повноцінне відновлення цілісності зубних рядів та функціональної спро-можності щелепно-лицевої ділянки передбачає досконале та глибоке вивчення її структури, морфометрич-них та топографічних особливостей в нормі. Мета дослідження – вивчення морфометричних показників коміркових відростків щелеп і коренів постійних зубів та особливостей їх співвідношення у осіб зрілого віку із збереженими зубними рядами. Опрацьовано 120 комп’ютерних томограм і проведено виміри коренів 160 зубів. Встановлено, що довжина сформованих коренів постійних зубів залишається стабільною впродовж обох періодів зрілого віку; висота коміркових відростків верхньої щелепи та коміркової частини нижньої щелепи при збережених зубних рядах не має вираженої вікової динаміки. Виявлено незначну тенденцію до знижен-ня лише в ділянці великих кутніх зубів, переважно у жінок другого вікового періоду; різниця між висотою коміркового відростка і довжиною коренів зубів у осіб чоловічої і жіночої статі в усіх досліджуваних ділянках становить 0,5-3 мм.

Ключові слова:

коміркові відростки, коміркова частина щелеп, корені постійних зубів, морфометрія

Список цитованої літератури:

  • Арсенина О. И. Комплексный поход к лечению пациентов с нарушением окклюзии зубних рядов с использовани-ем брекет-системы и винтовых имплантов «Spline» / О. И Арсенина., Е. А. Оконешников // Ортодонтия. – 2006, – №1(33). – С. 76
  • Гайворонская М. Г. Морфометрические характеристики верхней челюсти с полным набором зубов у взрослого чело-века / М. Г. Гайворонская // Инновационные технологии в морфологии : материалы науч. конф. – СПб. : Б. и., 2007. – Вып. 2. – С. 131-134.
  • Гайворонская М. Г. Морфометрические характеристики верхней челюсти взрослого человека при полной адентии / М. Г. Гайворонская // Современные проблемы морфологии : материалы науч. конф. ученых-морфологов г. Санкт-Петербурга. – СПб. : ЭЛБИ-СПб, 2008. – С. 5-9.
  • Куцевляк В. И. Применение компьютерной 3-D томографии для изучения анатомо-топографических особенностей альвеолярных отростков при ортодонтической микроимплантации (Часть 1. Разработка методики исследования) / В. И. Куцевляк, Ю. В. Ткаченко, Дасуги Башар Сулейман Шакер [и др.] // Український стоматологічний альманах. – 2009. – №4. – С. 38-41.
  • Масна З. З. Застосування променевих методів при вивченні анатомічних особливостей щелепно-лицевої ділянки / З. З. Масна, Л. О. Дахно // Український морфологічний альманах. – 2010. – Т. 8, №3. – С. 203.
  • Олейник Е. А. Распространенность факторов риска развития зубочелюстных аномалий у детей / Е. А. Олейник // Ак-туальные вопросы стоматологи детского возраста и профилактики стоматологических заболеваний : [сб. науч. тр], – СПб., – 2007. – С. 52-53.
  • Парасюк Г. З. Вивчення стану кісткової тканини за допомогою комп’ютерної томографії при лікуванні хворих з дефек-тами зубних рядів / Г. З. Парасюк, М. М. Рожко, В. М. Рижик // Галицький лік. вісник. – 2004. – Т. 11, №2. – С. 70 – 74.
  • Расулов М. М. Рентгенодиагностика в стоматологи / М. М. Расулов, С. И. Абакаров, Е. А. Кубанова. – М. : Мед. книга, изд-во «Стоматология, 2007. – 188 с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 136-139 сторінки, код УДК 611. 716. 1/. 4:611. 314:616-053. 8