Ісаков С. В., Ісакова Т. І.

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ ФОРМ ПЕРІОДОНТИТІВ


Про автора:

Ісаков С. В., Ісакова Т. І.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В статті наведені клініко-рентгенологічні дані ендодонтичного лікування хронічних форм пе-ріодонтитів з використанням традиційного методу та запропонованого нами. У цій работі показано важли-ву роль механічної обробки системи кореневих каналів, та надання їм певної конусності в залежності від анатомо-топографічних особливостей каналів. За результатами спостережень через 1та 6 і 1 рік кількість ускладнень, а саме: больовий синдром, набряк і гіперемія слизової в області проекції верхівок запломбова-них коренів, рухливість зубів та наявність рубця або нориці, була значно меншою у пацієнтів у яких ендодон-тичне лікування проводили за запропонованими підходами, ніж у пацієнтів, яких лікували за традиційною схемою.

Ключові слова:

хронічний періодонтит, сучасний метод, інфікований дентин, змащений шар, гістологіч-не дослідження

Список цитованої літератури:

  • Винниченко Ю. А. Влияние строения корневых каналов моляров на качество их пломбирования / Ю. А. Винниченко, Н. А. Рабухина // Стоматология. – 1987. – №4. – С. 19–20.
  • Макеева И. М. Смазанный слой корневого канала и его удаление / И. М. Макеева, А. Б. Пименов // Эндодонтия today. – 2002. – №2. – С. 5–10.
  • Максимовский Ю. М. Современный взгляд на оценку качества и результативность лечения хронического периодонти-та / Ю. М. Максимовский, В. М. Гринин // Энододнтия today. – 2004. – №1. – С. 16–18.
  • Максимовский Ю. М. Влияние антисептической обработки системы корневых каналов на видовой состав микрофло-ры при хроническом верхушечном периодонтите / Ю. М. Максимовский, А. В. Митронин, В. Н. Царев, А. В. Радчик // Журнал «Dental forum». – 2008. – №2. – С. 16–20
  • Митронин А. В. Особенности контаминации эко системы корневых каналов на этапах энодонтического лечения острого периодонтита / А. В. Митронин, В. Н. Царев, Е. Я. Ясникова, Д. А. Черджиева // Эндодонтия today. – 2008. – №1. – С. 26–32.
  • Николишин А. К. Современная эндодонтия практического врача / А. К. Николишин. – Полтава, 2003. – 208 с.
  • Пименов А. Б. Участки корневых каналов, недоступные для инструментальной обработки / А. Б. Пименов // Эндодон-тия today. – 2003. – Т. 3, №1–2. – С. 23–25.
  • Политун А. М. Повторное эндодонтическое лечение: причины, показания, современная стратегия / А. М. Политун // Эндодонтист. – 2010. – №2 (4). – С. 21–22.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 160-163 сторінки, код УДК 616. 314. 17-008. 1-036. 12-06:616. 31-036. 17-085