Козак Р. В.

ОДОНТОМЕТРИЧНІ ПОКАЗНИКИ МІЖАЛЬВЕОЛЯРНОЇ ВІДСТАНІ НА КОНТРОЛЬНИХ МОДЕЛЯХ ДО ТА ПІСЛЯ ЛІКУВАННЯ У ПАЦІЄНТІВ З ПАТОЛОГІЧНОЮ СТЕРТІСТЮ ЗУБІВ


Про автора:

Козак Р. В.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Автор дослідив якість лікування горизонтальної патологічної стертості зубів і провів порівняння висоти прикусу у пацієнтів до та після лікування фотополімерним матеріалом та керамічними вкладками. В роботі застосовували композитний матеріал EsthetX фірми «Dentsply» (Німеччина), керамічну масу Du-ceram фірми «Ceramco» (Німеччина). Фіксацію незнімних конструкцій проводили цементом Jen-Dua Cem США. За результатами проведених досліджень автор прийшов до висновку, що запропонована методика до-зволяє найбільш точно вимірювати величину висоти прикусу в осіб, яким жувальна поверхня зубів відновле-на вкладками і фотополімерними матеріалами, а також встановлено, що треба уникати відновлення групи молярів фотополімерними матеріалами, а застосовувати керамічні вкладки.

Ключові слова:

горизонтальна патологічна стертість зубів, висота прикусу, фото полімери, кераміка

Список цитованої літератури:

  • Бушан М. Г. Ошибки и осложнения при зубном протезировании и их профилактика / М. Г. Бушан. – Кишинэу, 2000. – 416 с.
  • Грютцнер А. Физические свойства микроматричного композита Эстет-икс / А. Грютцнер // ДентАрт. – 2000. – № 3. – С. 41-42.
  • Добровольський О. В. Функціональна діагностика, клініка та лікування парафункцій жувальних м’язів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. мед. наук : спец. 14. 00. 22 «Стоматологія» / О. В. Добровольський. – Полтава, 2000. – 18 с.
  • Жан-Франсуа Руле. Непрямые эстетические реставрации: вкладки и виниры / Жан-Франсуа Руле // Новости Dentsply. – 2004. – № 10. – С. 12-15.
  • Майснер К. Точность припасовки и краевое прилегание в протезировании (роль цемента для фиксации) / К. Майснер // Insiderdent. – 2004. – №2. – С. 54-56.
  • Марков Б. П. Эстетическая реставрация вкладками и мостовидными протезами из композиционного материала belleGlass HP / Б. П. Марков, А. В. Глебская –Родионова, Е. Г. Пан [и др. ] // Новости стоматологии. – 2002. – №1. – С. 4-8.
  • Цимбалистов А. В. Морфологические предпосылки особенностей лечения твердых тканей зубов при основных сто-матологических заболеваниях / А. В. Цимбалистов, В. Д. Жидких, Р. А. Садиков // Маэстро. – 2000. – № 1. – С. 51-56.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 174-176 сторінки, код УДК 616.314-001.4-76-77