Коробов В. П., Золотухін С. Є., Шпаченко М. М., Берест Е. Л.

ПРОГНОЗУВАННЯ ДОМІНУВАННЯ УШКОДЖЕНЬ ПРИ ПОЄДНАНІЙ ЧЕРЕПНОМОЗКОВІЙ І ЩЕЛЕПНІЙ ТРАВМІ


Про автора:

Коробов В. П., Золотухін С. Є., Шпаченко М. М., Берест Е. Л.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Проведені дослідження показали, що при модельованій нами ЧМТ, травмі щелепи і поєднаній травмі в біохімічній картині крові спостерігаються зміни. Ці зміни відбивають порушення усіх видів обміну речовин, стан оксидативного стресу в організмі в цілому, а також зміни в метаболізмі окремих органів і тка-нин. У початковому періоді травматичної хвороби за вісімнадцятьма біохімічними показниками травма че-репа і мозку відрізняється від щелепної травми. Виявлені відмінності використані нами в диференціально-діагностичному методі для виявлення домінуючого ушкодження при поєднаній щелепно-мозковій травмі.

Ключові слова:

черепномозкова травма, домінування ушкоджень при поєднаній травмі

Список цитованої літератури:

  • Габрилович М. И. Определение концентрации молекул средней молекулярной массы плазмы крови скрининговым методом: Методические указания / М. И. Габрилович. – Нальчик, 1998. – 21 с.
  • Гублер Е. В. Информатика в патологии, клинической медицине и педиатрии / Е. В. Гублер. – Л. : Медицина, 1990. – 176 с.
  • Ельский В. Н. Патофизиология, диагностика и интенсивная терапия тяжелой черепно-мозговой травмы / В. Н. Ель-ский, А. М. Кардаш, Г. А. Городник // Руководство для врачей; под ред. Черния В. И. – Донецк : Из-во, 2004. – 200 с.
  • Золотухін С. Є // Особливості біохімічної картини крові при ізольованій травмі мозку, множинному пошкодженні кінці-вок і сполученій черепно-мозковій травмі в експерименті / С. Є. Золотухін, О. К. Заплаткіна А. В. Буфістова // Україн-ський журнал екстремальної медицини. – 2001. – Т. 1, №2. – С. 102-105.
  • Калашников В. С. Справочник по клинико-биохимической лабораторной диагностике. Т. 2 / В. С. Калашников. – Минск: Беларусь, 2002. – 360 с.
  • Сингалевский А. Б. Летальность при различных видах тяжелой сочетанной травмы / А. Б. Сингалевский, И. Ю. Ма-лых // Всероссийская научная конференция. – Санкт-Петербург, 2001. – С. 106-107.
  • Acerini C. L. Neuroendocrine consequences of traumatic brain injury / C. L. Acerini, R. C. Tasker // J. Pediatr. Endocrinol. Metab. – 2008. – Vol. 21, №7. – P. 611-619.
  • Avants B. Multivariate analysis of structural and diffusion imaging in traumatic brain injury / B. Avants, J. T. Duda, J. Kim [et al.] // J. Acad Radiol. – 2008. – Vol. 15, №11. – P. 1360-1375.
  • Greve M. W. Pathophysiology of traumatic brain injury / M. W. Greve, B. J. Zink // Mt Sinai J. Med. – 2009. – Vol. 76, №2. – P. 97-104.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 185-188 сторінки, код УДК 616. 716. 8+616. 831]–001–037