Король Д. М., Скубій І. В., Черевко Ф. А., Онипко Є. Л., Єфименко А. С.

ВИЗНАЧЕННЯ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ЖУВАЛЬНИХ М’ЯЗІВ ПРИ ВИГОТОВЛЕННІ ЗУБНИХ ПРОТЕЗІВ


Про автора:

Король Д. М., Скубій І. В., Черевко Ф. А., Онипко Є. Л., Єфименко А. С.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Авторами запропонована методика визначення функціонального стану жувальних м’язів при виготовленні зубних протезів, застосовуючи інфрачервоний термометр. Встановлено, інфрачервона термометрія за допомогою безконтактного інфрачервоного термометру Medisana FTN може використовуватися як скринінг-метод для ранньої діагностики дисфункції жуваль-них м’язів, що може бути використано для своєчасної профілактики ускладнень в клініці ортопедичної стоматології. У результаті проведених досліджень виявлені особливості температури у проекції симетричних точок жу-вальних м’язів справа та зліва а саме: межі норми, підвищення і зниження температури в жувальних м’язах у стані спокою, у стані статичного напруження при зімкнутих зубах? та у стані функціонального напружен-ня у стоматологічних хворих з вторинною частковою адентією до лікування, у процесі лікування, та після лікування. Таким чином, запропонована методика визначення функціонального стану жувальних м’язів при виго-товленні зубних протезів дозволяє досягти точного визначення стану жувальної функції м’язів за мінімальну кількість часу та забезпечує спрощення процедури обстеження та контролю стану жувальних м’язів у проце-сі лікування та реабілітації пацієнта, підвищення ступеню ефективності ортопедичного лікування. Повторні вимірювання температури в процесі проведення ортопедичного лікування дозволяє простежити динаміку розвитку патологічного процесу та оцінити ефективність лікування.

Ключові слова:

жувальні м’язи, функціональний стан, інфрачервона термометрія, зубні протези

Список цитованої літератури:

  • Копейкин В. Н. Обследование и диагностика в ортопедической стоматологии / В. Н. Копейкин. – В кн. : Ошибки в ор-топедической стоматологии. – М. : «Триада-Х», 1998. - С. 5-68.
  • Король М. Д. Функціональна діагностика в ортопедичній стоматології. Навч. посібник / М. Д. Король, Ю. І. Силенко, М. Ю. Жукова [та ін.]. – Полтава, 1995. – 24 с.
  • Пат. РФ 2322182, МПК A61B5/026, A61B8/06. Способ диагностики дисфункции височно-нижнечелюстного сустава / Авторы и патентообладатели : Цимбалистов А. В., Лопушанская Т. А., Войтяцкая И. В., Довбыш А. Д., Червоток А. Е., Худоногова Е. Я. (RU). – № 2006120330/14; заявл. 31.05. 006; опубл. 20.04.2008.
  • Пат. RU 2465815, МПК A61B5/01. Способ диагностики дисфункции жевательных мышц / Авторы и патентообладате-ли: Цимбалистов А. В., Синицкий А. А., Лопушанская Т. А., Войтяцкая И. В., Калмыкова Э. А. (RU). – № 2011133842/14; заявл. 11.08.2011; опубл. 10.11.2012.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 189-192 сторінки, код УДК 616. 314-76-77-085. 46