Лісова І. Г., Російський П. В.

ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ НА ХІРУРГІЧНОМУ ЕТАПІ СУБПЕРИОСТАЛЬНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ У ПАЦІЄНТІВ З МНОЖИННОЮ ТА ПОВНОЮ ВТРАТОЮ ЗУБІВ


Про автора:

Лісова І. Г., Російський П. В.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Дослідження присвячено профілактиці безпосередніх та відтермінованих ускладнень субперіостальної імплантації у пацієнтів із множинною та повною втратою зубів шляхом вдосконален-ня хірургічного етапу з обґрунтуванням вибору безпечних відбиткових матеріалів і методики отриман-ня високоінформативного відбитка зі скелетизованої щелепної кістки в умовах відсутності фіксованого міжальвеолярного співвідношення щелеп. Проведено доклінічне лабораторно-експериментальне дослідження відбиткових матеріалів і виявлено переваги А-силіконів із безпечними біологічними та опти-мальними фізико-механічними властивостями. Клінічні дослідження проведено у 36 пацієнтів із множинною та повною втратою зубів, яких розподілено на групи залежно від протяжності зубних рядів, стану альвео-лярного відростка і слизової оболонки. Результати дослідження вказували, що використання А-силіконових матеріалів та удосконаленої методи отримання відбитків забезпечує точний перенос клінічної ситуації – цен-трального співвідношення і міжальвеолярної висоти скелетизованих щелеп, на робочих моделях.

Ключові слова:

множинна втрата зубів, субперіостальна імплантація, скелетизована щелепна кістка, силіконові відбиткові матеріали, міжальвеолярне співвідношення

Список цитованої літератури:

  • Лесовая И. Г. Новые подходы получения оттисков с челюстной кости на хирургическом этапе субпериостальной им-плантации у больных при полной адентии / И. Г. Лесовая, П. В. Российский // Современная стоматология. – 2009. – №2. – С. 92–96.
  • Лесовая И. Г. Клинические особенности получения оттиска на хирургическом этапе субпериостальной имплантации / И. Г. Лесовая, П. В. Российский // Сборник научных работ Института стоматологии НМАПО им. Шупика П. Л. – Киев, 2010. – С. 79–85.
  • Российский П. В. Перестройка костной ткани нижней челюсти в области имплантации оттискных стоматологических материалов / П. В. Российский // Украiнский медичний альманах. – 2006. – Т. 9, №6. -С. 103-107.
  • Российский П. В. Сравнительная оценка количественно-качественного состояния костной ткани челюстей и скелета у пациентов с множественной потерей зубов / П. В. Российский // Експериментальна і клінічна медицина. – 2013. – №1 (58). – С. 180-183.
  • Суров О. Н. Зубное протезирование на имплантатах / О. Н. Суров. – Москва : Медицина, 1993. – 204 с.
  • Суров О. Современная практика субпериостальной имплантации / О. Суров // Новое в стоматологии. – 2009. – №4. – С. 1–26.
  • Тимофеев А. А. Хирургические методы дентальной имплантации / А. А. Тимофеев. – Киев : ООО «Червона Рута – Турс», 2007. – 128 с. : ил.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 212-216 сторінки, код УДК 616. 716:616. 314-089. 843:666. 3. 958