Лучинський М. А., Лучинська Ю. І., Остапко О. І., Лучинський В. М.

ВПЛИВ НЕГАТИВНИХ ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ НА РІВЕНЬ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ЗАХВОРЮВАНОСТІ ДИТЯЧОГО НАСЕЛЕННЯ


Про автора:

Лучинський М. А., Лучинська Ю. І., Остапко О. І., Лучинський В. М.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В статті на основі проведеного обстеження 866 дітей віком від 6 до 15 років, показано підви-щення показників поширеності та інтенсивності карієсу зубів та захворювань пародонту у дитячого населен-ня, яке проживає в несприятливих екологічних умовах в порівнянні з цими показниками дітей умовно чистих районів. Доказано зниження антиоксидантного захисту організму дітей з забруднених районів та підвищен-ня рівня ферментів перекисного окиснення ліпідів.

Ключові слова:

діти, карієс зубів, захворювання пародонту, екологія, перекисне окиснення ліпідів, анти-оксидантний захист

Список цитованої літератури:

 • Антипкін Ю. Г. Стан здоров’я дітей в умовах дії різних екологічних чинників / Ю. Г. Антипкін // Мистецтво лікування. – 2005. – №2. – С. 16–23.
 • Безвушко Е. В. Вплив забруднення довкілля на стоматологічну захворюваність дітей / Е. В. Безвушко, М. А. Климчук // Довкілля та здоров’я. – 2006. – №2. – С. 65–68.
 • Деньга О. В. Поражаемость кариесом зубов детей, проживающих в районах Одесской области с различной пестицид-ной нагрузкой / О. В. Деньга, А. В. Николаева, С. В. Шепак // Вісник стоматології. – 2007. – №3. – С. 38–44.
 • Зербіно Д. Д. Екологічні хвороби: постановка проблеми / Д. Д. Зербіно // Мистецтво лікування. – 2009. – №1. – С. 65–68.
 • Клінічна оцінка стану здоров’я дітей Івано-Франківської області, що проживають на промислово забрудненій території / О. З. Гнатейко, Н. С. Лук’яненко, М. А. Лучинський, [та ін.] // Український морфологічний альманах. – 2007. – №1. – С. 13–15.
 • Косенко К. Н. Стратегия профилактики основных стоматологических заболеваний с учетом их эпидемиологической и биологической особенностей Украины / К. Н. Косенко, О. В. Деньга // Вісник стоматологи. – 2009. – №4. – С. 24-25.
 • Лук’янова О. М. Проблеми здоров’я здорової дитини та наукові аспекти профілактики його порушень / О. М. Лук’янова // Мистецтво лікування. – 2005. – №2. – С. 6–15.
 • Моисеенко Р. А. Охрана здоровья матерей и детей в Украине: проблемы и перспективы / Р. А. Моисеенко // Здоровье женщины – 2003. – №3. – С. 8-16.
 • Навколишнє середовище і стоматологічне здоров’я дітей України / Л.О.Хоменко, Н. В. Біденко, О. І. Остапко, Г. В. Со-роченко //Вісник стоматології. – 2004, -№1. – С. 82–85.
 • Савичук О. В. Ефективність комплексної профілактики карієсу зубів у дитячого населення екологічно несприятливих регіонів / О. В. Савичук, Ю. П. Немирович, І. М. Голубєва // Матеріали наук. – практ. конф. «Інноваційні технології в стоматології». – Тернопіль, 2011. – С. 14–15.
 • Смоляр Н. І. Тенденція та прогноз ураження зубів карієсом у дітей м. Львова у світі глобальних цілей ВООЗ / Н. І. Смо-ляр, Е. В. Безвушко // Новини стоматології. – 2009. – №3. – С. 90–94.
 • Хоменко Л. О. Стан твердих тканин постійних зубів у дітей у різних за екологічною ситуацією регіонах України / Л. О. Хоменко, О. І. Остапко, Ю. М. Трачук // Новини стоматології. – 2007. – №1. – С. 87–91.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 221-223 сторінки, код УДК 616. 31-053. 2-02: 613. 11