Любарець С. Ф.

CАНІТАРНО-ПРОСВІТНИЦЬКА РОБОТА В ЛІЦЕЇ «УНІВЕРСУМ» (М. КИЇВ)


Про автора:

Любарець С. Ф.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Проведено обстеження 196 учнів ліцею «Універсум» (м. Київ) віком 13-17 років. Показники сто-матологічного статусу, інформація отримана під час спілкування з викладачами, медичними працівниками, батьками, дітьми та результати анкетування вказують на відсутність, або недостатньо ефективну програму профілактики. Тому проведення санітарно-просвітницької роботи із застосуванням як активних, так і пасив-них форм, серед обстеженого контингенту є актуальним.

Ключові слова:

діти, профілактика

Список цитованої літератури:

  • Бєліков О. Б. Поширеність некаріозних уражень твердих тканин зубів серед студентів і молоді та причинно-наслідкові зв’язки їх виникнення / О. Б. Бєліков, Р. А. Бучок // Буковинський медичний вісник. – 2012. – Т. 16, №4 (64). – С. 26 -30.
  • Косенко К. Н. Уровень и структура стоматологической заболеваемости у детей г. Киева / К. Н. Косенко, О. В. Деньга, Л. А. Хоменко, В. С. Иванов // Вісник стоматології. – 2004. – №4. – С. 79-83.
  • Леус П. А. Ефективність шкільної програми контрольованого чищення зубів для поліпшення гігієни порожнини рота і зниження інтенсивності хроніних гінгівітів у дітей 6-7 років / П. А. Леус // Профілактична та дитяча стоматологія. – 2013. – №1 (8). – С. 34-37.
  • Медико-демографічна ситуація та організація медичної допомоги населенню у 2010 році: підсумки діяльності системи охорони здоров’я та реалізація Програми економічних реформ на 2010-2014 роки «Заможне суспільство, конкурент-носпроможня економіка, ефективна держава». – К. : МОЗ України, 2011. – 104 с.
  • Стадник У. О. Конкурс на кращу студентську роботу «Профілактика стоматологічних захворювань у дітей» / У. О. Стад-ник, О. В. Єзерська // Профілактична та дитяча стоматологія . – 2013. – №1 (8). – С. 22.
  • Стоматологическое обследование. Основные методы. ВОЗ. Женева. – 1997. – 76 с.
  • Хоменко Л. А. Терапевтическая стоматология детского возраста / Л. А. Хоменко. – К. : Книга плюс, 2010. – 804 с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 224-227 сторінки, код УДК 616. 314. 1-007. 23-053. 3/7:613. 95:374. 6