Манащук Н. В.

РОЗПОВСЮДЖЕННІСТЬ ТА КЛІНІЧНИЙ ПЕРЕБІГ ЗАХВОРЮВАНЬ ПАРОДОНТА НА ТЛІ ХРОНІЧНИХ КОЛІТІВ


Про автора:

Манащук Н. В.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В статті наведено результати клінічних обстежень тканин пародонта у пацієнтів з хронічними колітами. Показано високу розповсюдженість захворювань пародонта у даного контингенту хворих, а саме у 84,93% обстежених, що проявляються катаральним гінгівітом (63,02%) та генералізованим пародонтитом (21,91%). Встановлено особливості клінічного перебігу захворювань пародонта на тлі хронічних колітів.

Ключові слова:

хронічні коліти, генералізований пародонтит, катаральний гінгівіт

Список цитованої літератури:

  • Горбачева И. А. Комплексная метаболическая коррекция больных воспалительными заболеваниями пародонта на фоне заболеваний органов пищеварения / И. А. Горбачева, Л. Ю. Орехова, Л. А. Шестакова // Стоматолог. – 2011. – № 2. – С. 35-39.
  • Горбачева Л. А. Общесоматические аспекты патогенеза и лечения генерализованного пародонтита / Л. А. Горбачева, А. И. Кирсанов, Л. Ю. Орехова // Стоматология. – 2007. – Т. 80, №1. – С. 26-34.
  • Дмитриева Л. А. Пародонтит / Л. А. Дмитриева. – М. : МЕДпресс-информ, 2007. – С. 55-61.
  • Калініченко Ю. А. Взаємозв’язок та взаємовплив стоматологічного та соматичного здоров’я дітей та підлітків як сучас-на медико-соціальна проблема / Ю. А. Калініченко, Т. А. Сіротченко // Здоровье ребенка. – 2010. –№3 (24). – С. 20-21.
  • Мазур І. П. Фармакологічні засоби для місцевого лікування тканин пародонту / І. П. Мазур, В. А. Передрій, С. В. Дуль-ко // Современная стоматология. – 2010. –№5. – С. 47-54.
  • Матвійчук Х. Б. Пародонтальний статус у хворих на виразкову хворобу шлунка і дванадцятипалої кишки / Х. Б. Матвійчук // Актуальні питання стоматології сьогодення : Наук. -практ. конф., 2010 : матеріали конф. – Тернопіль. – 2010. – С. 11-12.
  • Цепов Л. М. Хронический генерализованный пародонтит: ремарки к современным представлениям / Л. М. Цепов, Е. А. Михеева, Н. А. Голева [и др.] // Пародонтология. – 2010. – №1 (54). – С. 34-36.
  • Чайковская И. В. Роль патологии желудочно-кишечного тракта в патогенезе генерализованного пародонтита и пути его коррекции на этапах комплексного лечения / И. В. Чайковская, Е. В. Комаровская, Н. В. Мозговая [и др.] // Питан-ня експериментальної та клінічної медицини:. збірник статей – Донецьк, 2011. – Вип. 15, Т. 1 – С. 324-330.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 239-241 сторінки, код УДК 616-097-02:616. 314. 18-002. 44