Мацко Н. В., Бондаренко Ю. І.

ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ НЕСПЕЦИФІЧНИХ ТА СПЕЦИФІЧНИХ ФАКТОРІВ ІМУНІТЕТУ У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ПАТОЛОГІЄЮ ТКАНИН ПАРОДОНТА ТА ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНИХ ВИРАЗОК


Про автора:

Мацко Н. В., Бондаренко Ю. І.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У статті представлені результати імунологічного дослідження біологічних рідин хворих із пато-логією пародонта та гастродуоденальних виразок. Встановлено, що розвиток запальних процесів у ткани-нах пародонта характеризується збільшенням вмісту Ig A, Ig G, Ig М у сироватці крові та підвищенням актив-ності лізоциму і рівнів Ig A, Ig G в ротовій рідині, а запально-деструктивні зміни в пародонті супроводжуються зниженням активності лізоциму і підвищенням рівня Ig A в ротовій рідині.

Ключові слова:

захворювання пародонта, гастродуоденальні виразки, імуноглобуліни, лізоцим

Список цитованої літератури:

  • Грант Х. Я. Сравнительная оценка некоторых методов количественного определения лизоцима в сыроватке крови / Х. Я. Грант, Л. И. Яворковский, И. А. Блумберг // Лаб. Дело. – 1973. – №5. – С. 300-304.
  • Грудянов А. И. Этиология и патогенез воспалительных заболеваний пародонта / А. И. Грудянов, Е. В. Фоменко. – Ме-дицинское информационное агенство, 2010. – 96 с.
  • Данилевский Н. Ф. Заболевания пародонта / Н. Ф. Данилевский, А. В. Борисенко. – Киев : Здоровье, 2000. – 464 с. 4. Зубачик В. М. Місцева гуморальна протибактеріальна резистентність у хворих на генералізований пародонтит /
  • В. М. Зубачик, М. В. Ліснійчук, Г. О. Потьомкіна // Современная стоматология. – 2009. – №1. – С. 38-42.
  • Кулаков А. А. Роль защитных факторов организма в патогенезе воспалительных заболеваний пародонта / А. А. Кула-ков, О. А. Зорина, О. А. Борискина // Стоматология. – 2010. – №6. – С. 72-77.
  • Стогний В. И. Способ определения активности лизоцима в слюне и сыроватке крови / В. И. Стогний, В. П. Голик, В. В. Ткаченко, Л. В. Воропаева, С. В. Полякова // Лаб. дело. – 1989. – №8. – С. 54.
  • Manchini G. M. Immunochemical quantitation of antigens by single radial immunodiffusion / G. M. Manchini, A. O. Garbonara, J. F. Heremans // Immunochemistri. – 1965. – Vol. 2, №6. – P. 234-235.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 1 (107), 2014 рік , 248-250 сторінки, код УДК 616. 314. 17-02:616. 33/. 342-002. 44]-092. 19