Назарян Р. С., Олишанецька А. О.

ПАРОДОНТОЛОГІЧНИЙ СТАТУС ЖІНОК З СИНДРОМОМ ПОЛІКІСТОЗНИХ ЯЄЧНИКІВ


Про автора:

Назарян Р. С., Олишанецька А. О.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Стаття присвячена патології, при який зміни гормонального статусу є провідними у патогене-зі – синдрому полікістозних яєчників та можливості формування уражень пародонту при цьому. При пер-винному обстеженні у 35,48% пацієнтів з синдромом полікістозних яєчників виявлено ознаки хронічного катарального гінгівіту (незначний свербіж в яснах, кровоточивість їх при механічному роздратуванні, наяв-ність над’ясенних зубних відкладень без мінералізації, набряклість, гіперемія ясен). Ще 35,48% пацієнтів з синдромом полікістозних яєчників мали ознаки генералізованого пародонтиту легкого ступеня тяжкості (кровоточивість ясен під час чищення зубів і при прийомі твердої їжі, неприємний запах з рота, швидке утво-рення зубного нальоту і зубного каменю; хронічний катаральний або гіпертрофічний гінгівіт, пародонтальні кишені глибиною до 3-4 мм з серозно-гнійним виділенням, патологічна рухливість зубів I ступеня, виражена травматична оклюзія; резорбція міжальвеолярних перегородок до 1/3 довжини кореня; остеопороз альве-олярної кістки). У 29% пацієнтів – генералізований пародонтит середнього ступеня тяжкості (крім кровото-чивості ясен виявляються болі в області шийок зубів від температурних і хімічних подразників, зміни кольору і конфігурації ясна, при загостренні ознаки гнійного запалення; при об’єктивному обстеженні визначається катаральний або гіпертрофічний гінгівіт, пародонтальні кишені глибиною до 5-7 мм з серозно-гнійним виді-ленням, рухливість зубів I-II ступеня, травматична оклюзія; рентгенологічно визначається горизонтальна і вертикальна резорбція міжальвеолярних перегородок до 1/2 довжини кореня, помірний остеопороз).

Ключові слова:

пародонт, синдром полікістозних яєчників, гігієнічний індекс

Список цитованої літератури:

 • Белоклицкая Г. Ф. Возможности антиоксидантной коррекции перекисного окисления липидов при заболеваниях па-родонта разной тяжести / Г. Ф. Белоклицкая // Современная стоматология. – 2000. – №1. – С. 38-41.
 • Белоклицкая Г. Ф. Современный взгляд на классификацию болезней пародонта / Г. Ф. Белоклицкая // Современная стоматология. – 2007. – №3 (39). – С. 59-64.
 • Ганжий І. Ю. Аналіз підходів до лікування жінок з синдромом полікістозних яєчників / І. Ю. Ганжий // Харківська хірургічна школа. – 2012. – №5(56). – С. 38-42.
 • Захворювання пародонту / М. Ф. Данилевський, А. В. Борисенко, А. М. Політура, М. Ю. Антоненко. – К. : Медицина, 2008. – 614 с.
 • Жирова В. Г. Показатели общих липидов в мембранах эритроцитов и в плазме крови у больных гингивитом на фоне сопутствующих заболеваний, а также после проведения антиоксидантной терапии / В. Г. Жирова // Врачебное дело. – 2001. – №1. – С. 36-39.
 • Карпенко И. Н. Современные представления об этиологии и патогенезе быстропрогрессирующего пародонтита / И. Н. Карпенко, Н. В. Булкина, Е. В. Понукалина // Архив патологии. – 2009. – №1. – С. 57-59.
 • Клиника, диагностика и лечение синдрома поликистозных яичников / М. А. Геворкян, И. Б. Манухин, Л. Б. Студеная, [и др. ] // ЖРОАГ. – 2008. – №4. – С. 3-20.
 • Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel / С. Н. Лапач, А. В. Чубенко, П. Н. Бабич. – Киев : Морион, 2000. – 320 с.
 • Назаренко Т. А. Синдром поликистозных яичников: современные подходы к диагностике и лечению бесплодия. 2-е изд. / Т. А. Назаренко. – М. : МЕДпресс-информ, 2008. – 208 с.
 • Никольская В. А. Роль биохимического анализа при патологии стоматологического характера в выявлении эндокрин-ных заболеваний, сопровождающихся гиперинсулинемией / В. А. Никольская, З. Н. Меметова // Ученые записки Тав-рического национального университета им. В. И. Вернадского Серия «Биология, химия». – 2011. – №4, Т. 24 (63). – С. 177-182.
 • Романенко И. Г. Генерализованный пародонтит и метаболический синдром. Единство патогенетических механизмов развития / И. Г. Романенко, Д. Ю. Крючков // Кримський терапевтичний журнал. – 2011. – №1. – С. 60-67.
 • Хоружая Р. Е. Выявление соматического неблагополучия у больных страдающих пародонтитом / Р. Е. Хоружая, Л. П. Педорец, Е. И. Баркалова // Вестник неотложной и восстановительной медицины. – 2006. – №4. – С. 592-595.
 • Consensus on Women’s Health Aspects of Polycystic Ovary Syndrome (PCOS) // Human Reproduction. – 2012. – Vol. 27(1). – P. 14-24.
 • Mukherjee S. Polycystic ovary syndrome. Review / S. Mukherjee, A. Maitra // Indian J. Med. Res. – 2010. – Vol. 131. – P. 743-760.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 031-034 сторінки, код УДК 616. 311. 2-002. 153-036. 12:618. 11-006. 55