Проніна О. М., Сербін С. І., Пирог-Заказникова А. В., Половик О. Ю., Рожнов В. Г.

ПОРІВНЯЛЬНА МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СТРУКТУРНИХ ЕЛЕМЕНТІВ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПЕРЕТИНКИ ТА ЗАДНЬОЇ СТІНКИ ЛОБОВОЇ ПАЗУХИ ЛЮДИНИ В НОРМІ


Про автора:

Проніна О. М., Сербін С. І., Пирог-Заказникова А. В., Половик О. Ю., Рожнов В. Г.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В роботі проведений порівняльний аналіз морфометричних даних щодо структурних елементів слизової оболонки перетинки та задньої стінки лобової пазухи людини. Встановлена відсутність вірогідних відмінностей між показниками на лівій і правій стороні для всіх ви-вчених критеріїв. Товщина епітелію та власної пластинки не мали значущих відмінностей між задньою стінкою і перетин-кою. Товщина підслизової основи на 10% була більша на перетинці, але вірогідно від аналогічного показника для задньої стінки не відрізнялась. Встановлено, що зовнішній діаметр кінцевих відділів залоз був вірогідно меншим на 15% на перетинці, порівняно з задньою стінкою. Середні значення діаметрів просвітів кровоносних судин слизової оболонки лобової пазухи людини, за винятком венул, мали вірогідні відмінності на задній стінці і перетинці. Більшими показники були на перетин-ці. Середній діаметр вен був на 35%, а артерій – на 70% більшим на перетинці, порівняно із задньою стінкою.

Ключові слова:

лобова пазуха, слизова оболонка, морфометрія, людина

Список цитованої літератури:

 • Автандилов Г.г. Медицинская морфометрия: Руководство / Г.г. Автандилов. – М. : Медицина, 1990. – 384 с. 2. Карупу В. Я. Электронная микроскопия / В. Я. Карупу. – Киев : Вища школа, 1984. – 207 с.
 • Лапач С. Н. Статистические методы в медико-биологических исследованиях с использованием Excel + ПРИМЕРЫ: монография / С. Н. Лапач, A. B. Чубенко, П. Н. Бабич. – Киев : «МОРИОН», 2001. – 408 с.
 • Новиков Д. К. Иммунология и аллергология для ЛОР-врачей / Д. К. Новиков, Л. Р. Выхристенко, П. Д. Новиков, О. В. Смирнова. – М. : МИА, 2006. – 498 c.
 • Bhattacharyya N. Chronic rhinosinusitis: is the nose really involved / N. Bhattacharyya // Am. J. Rhinol. – 2001. – №15. – Р. 69-73.
 • Hansen J. G. Symptoms and signs in culture-proven acute maxillary sinusitis in ageneral practice population / J. G. Hansen, T. Hшjbjerg, J. . Rosborg // APMIS. – 2009. – №117(10). – Р. 724-729.
 • Kaliner M. Medical management of sinusitis / M. Kaliner // Amer. Journ. Med. Scieces. – 1998. – Vol. 316, №1. – Р. 21-28. 8. Laine K. Diagnosing acute maxillary sinusitis in primary care: a comparison of ultrasound, clinical examination and radiogra-
 • phy / K. Laine, T. Maatta, H. Varonen, M. Makela // Rhinology. – 1998. – №36. – Р. 2-6.
 • Lethbridge-Cejku M. Sum-mary health statistics for U. S. Adults. National Health Interview Survey, 2004 / M. Lethbridge-Cejku, D. Rose, J. Vickerie // National Center for Health Statistics. Vital Health Stat. – 2006. – №10(228). – Р. 19–22.
 • Lynn J. Rapid toluidine blue staning of Epon-embeded and mounted “adjactnt” sections / J. Lynn // Am. J. Clin. Path. – 1965. – №44. – H. 57 – 58.
 • Meltzer E. O. Rhinosinusitis: establishing definitions for clinical research and patient care / E. O. Meltzer, D. L. Hamilos, J. A. Hadley [et al.] // Otolaryngol. Head Neck Surg. – 2004. – №131(Suppl). – Р. 1-62.
 • Snow V. Principles of appropriate antibiotic use for acute sinu-sitis in adults / V. Snow, C. Mottur-Pilson, J. M. Hickner // Ann. Intern. Med. – 2001. – №134. – Р. 495–497.
 • Unsworth L. Trends in primary care antibiotic prescribing in England 1994-1998 / L. Unsworth, T. Walley // Pharmacoepide-miol. Drug Saf. – 2001. –№10. –Р. 309-314.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 098-101 сторінки, код УДК 611. 21