Проніна О. М., Совгиря С. М., Пирог-Заказнікова А. В., Половик О. Ю., Винник Н. І.

ІМУНОГІСТОХІМІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ МАКРОФАГАЛЬНОЇ ЛАНКИ МІСЦЕВОГО ЗАХИСТУ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ КЛИНОПОДІБНОЇ ПАЗУХИ У ЛЮДЕЙ ЗРІЛОГО ВІКУ ЗА ДОПОМОГОЮ МАРКЕРА CD-68


Про автора:

Проніна О. М., Совгиря С. М., Пирог-Заказнікова А. В., Половик О. Ю., Винник Н. І.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Результати імуногістохімічних досліджень різних ділянок слизової оболонки клиноподібної па-зухи людини з використанням маркера CD-68 дозволили встановити закономірності розташування внут-ришньоепітеліальних макрофагів в псевдобогатошаровому війчастому циліндричному епітелії: більшість макрофагів розташовується в ділянках, представлених війчастими клітинами. Ділянки, представлені кели-хоподібними клітинами та в зонах росту, мають меншу кількість макрофагальних клітин, що, на нашу думку, пояснюється імунологічним наглядом завдяки інтеграції різних видів лімфоцитів.

Ключові слова:

макрофаг, псевдобагатошаровий війчастий циліндричний епітелій, CD-68

Список цитованої літератури:

  • Изучение состояния макрофагального звена местного иммунитета у часто болеющих детей с патологией ЛОР-органов / М. З. Саидов, Ю. А. Джамалутдинов, Х. Ш. Даудов [и др.] // Иммунология. – 2007. – Т. 28, №5. – С. 303-307.
  • Иммуногистохимические показатели местного иммунитета у часто болеющих детей / М. З. Саидов, П. Ю. Амирова, Г. Б. Элькун [и др.] // Иммунология. – 2006. – Т. 27, №2. – С. 108-112.
  • Иммунная система слизистой оболочки и ассоциированная лимфоидная ткань: механизмы взаимодействия в норме и при патологии, пути коррекции / Л. С. Овчаренко, А. А. Вертегел, Т. Г. Андриенко [и др.] // Клін. імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2008. – №4(15). – С. 25-30.
  • Иммунология ( в 3-х т.) / Под ред. У. Пола. – М. : Мир, 1988. – Т. 1. – 473 с.
  • Holness C. L. Macrosialin, a mouse macrophage-restricted glycoprotein, is a member of the lamp / lgp family / C. L. Holness, R. P. da Silva, J. Faweett, S. Gordon, D. L. Simmons // J. Biol. Chem. – 1993. – Vol. 268. – P. 9661-9699.
  • Page R. C. The macrophage as a secretory cell / R. C. Page // Int. Rev. Cytol. – 1978. – Vol. 52. – P. 119.
  • Saito N. Ultrastructural localization of the CD-68 macrophage-associated antigen in human blood neutrophils and mono-cytes / N. Saito, K. A. Pulford, J. Breton-Gorius [et al.] // Am. J. Pathol. – 1991. – Vol. 139. – P. 1053-1059.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 102-104 сторінки, код УДК [611. 21+611. 018]:616-053. 9