Рибалов О. В., Гаврильєв В. М., Іваницька О. С., Соколова Н. О.

СИМПТОМАТИЧНЕ ДВОСТОРОННЄ ЗБІЛЬШЕННЯ ПРИВУШНИХ ЗАЛОЗ ПРИ ЗАГАЛЬНОСОМАТИЧНІЙ ПАТОЛОГІЇ


Про автора:

Рибалов О. В., Гаврильєв В. М., Іваницька О. С., Соколова Н. О.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У статті представлені результати обстеження пацієнтів із двостороннім збільшенням привуш-них слинних залоз, що розвивається на фоні загальносоматичної патології, а саме при нейрогенних ста-нах, аліментарних порушеннях, цукровому діабеті, хворобі Шегрена. За умови зовнішньо подібних клінічних проявів збільшення привушних залоз авторами виявлена різниця у секреторній функції залоз, клітинному складі їх секрету та характері змін у системі виводних протоків, що визначались на сіалограмах. Отримані дані дозволять проводити диференційну діагностику різних за своєю суттю збільшень слинних залоз.

Ключові слова:

привушні залози, двостороннє збільшення, загальносоматична патологія, диференці-альна діагностика

Список цитованої літератури:

  • Афанасьев В. В. Слюнные железы. Болезни и травмы / В. В. Афанасьев – М. : Медицина, 2012. – 276 с.
  • Гаврильєв В. М. Навантажувальні саліваторні проби в діагностичному і лікувальному процесах у хворих з неврогенною сіалопатією / В. М. Гаврильєв, О. В. Рибалов // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2009. – Т. 9 (4), Ч. 2. – С. 158-161.
  • Сазама Л. Болезни слюнных желез / Л. Сазама. – Прага : Авиценум, 1971. – 253 с.
  • Солнцев A. M. Заболевания слюнных желез / A. M. Солнцев, B. C. Колесов, H. A. Колесова. – Киев : Здоров’я, 1991. – 312 с.
  • Янушевич О. О. Состояние слизистой оболочки полости рта, зубов и слюнных желез у больных с различными заболе-ваниями организма / О. О. Янушевич, В. В. Афанасьев. – М. : Медицина, 2011. – 80 с.
  • Carda C. Diferencies estructuales entre las sialosis parotidea de etiologia diabetica y alkohilica / C. Carda, M. Carranza, A. Arriaga // Med. Oral Patol. Oral Cir. Bucal. – 2005. – Vol. 10. – №4. – P. 309-314.
  • Mandel L. Bilateral parotid swilling: a review / L. Mandel, F. Surattenont // Oral Surgery. – 2002. – Vol. 93. –№3. – P. 221-237.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 110-114 сторінки, код УДК 616. 316. 5