Самойленко І. А.

ПІДВИЩЕННЯ ЭФЕКТИВНОСТІ РЕАБІЛІТАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ У ХВОРИХ ХРОНІЧНИМ ГЕНІРАЛІЗОВАНИМ ПАРОДОНТИТОМ ВІДІБРАНИХ ДО ВНУТРІШНЬОКІСТКОВОЇ ДЕНТАЛЬНОЇ ІМПЛАНТАЦІЇ


Про автора:

Самойленко І. А.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Розширення показань до використання методу дентальної імплантації дозволяє добитися пев-них успіхів у реабілітаційних заходах у хворих з вторинною адентією. Проте маловивченими є особливості підготовки і проведення дентальної імплантації у хворих на генералізований пародонтит, не визначені критерії відбору і оцінки ефективності лікування імплантації у таких пацієнтів. Мета дослідження: поліпшення результатів внутрішньокісткової дентальної імплантації у хворих генералізованим пародонтитом шля-хом вдосконалення реабілітаційних заходів на передопераційному етапі і використання в подальшому імунокорегуючих і антиоксидантних засобів. Проведені загальноклінічні, біохімічні, рентгенологічні дослідження у 28 хворих на генералізований пародонтит, які були розділені на дві групи. Поетапне проведення професійних гігієнічних втручань, фотодинамічної антибактеріальної терапії, корекції місцевого імунітету і функціонування антиоксидантної системи дозволяє якісно поліпшити реабілітацію хворих на хронічний генералізований пародонтит, відібраних для здійснення дентальної внутрішньокісткової імплантації. Розроблений комплекс критеріїв для оцінки ефективності реабілітаційних заходів у хворих генералізованим пародонтитом, що включає повноту регресії клінічних симптомів захворювання, рівень нормалізації біоценозу пародонтальних тканин, локаль-ного імунітету і радикального окислення ліпідів.

Ключові слова:

імплантація зубів, захворювання пародонту, імунокоригуюча і антиоксидантна терапія, Helbo терапія

Список цитованої літератури:

  • Мащенко И. С. Болезни пародонта / Игорь Сергеевич Мащенко. – Днепропетровск. – 2003. -212 с.
  • Цепов Л. М. К пересмотру вопросов патогенеза и принципов лечения хронического генерализованного пародонтита / Л. М. Цепов, А. И. Николаев // Рос. стоматол. журнал. – 2001. – № 3. – С. 43-45.
  • Albrektsson T. The long term efficacy of currently used dental implants: A review and proposed criteria of success / T. Albrekts-son, G. Zarb, P. Worthington, B. Eriksson // J. Oral. Maxillofacia. l Implants. – 1986. – Vol. 1. – Р. 11-25.
  • Deppe H. Nonsurgical antimicrobial photodynamic therapy in moderate vs severe periimplant defects: A clinical pilot study / H. Deppe, T. Mьcke, S. Wagenpfeil, M. Kesting // Quitessence International. – 2013. -Vol. 44, № 4. –P. 609-618.
  • Knopka K. Photodynamic therapy / K. Knopka, T. Goslinski // Dent. Res. – 2007. – № 86. – P. 694-707.
  • Vered Y. Teeth and implant surroundings: Clinical health indices and microbiologic parameters / Y. Vered, A. Zini, J. Mann // J. Quintessence International. – 2011. – № 42. – P. 339-344.
  • Wennstrцm J. L. Consensus report of Session C / In: N. P. Lang, T. Karring, J. Lindhe (eds). Proceedings of the 3rd European Workshop on Periodontology; Implant Dentistry / J. L. Wennstrцm, R. M. Palmer. – Berlin: Qvint-essenz, 1999. – Р. 255-259.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 130-133 сторінки, код УДК 616. 314-089. 843-036. 1-036. 82