Смаглюк Л. В., Cоловей К. О.

ОЦІНКА ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ МІЖ ПАТОЛОГІЄЮ ОКЛЮЗІЇ ТА СТАБІЛЬНІСТЮ ПОЛОЖЕННЯ ТІЛА ЛЮДИНИ У ПРОСТОРІ


Про автора:

Смаглюк Л. В., Cоловей К. О.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Проведена оцінка взаємозв’язку між станом оклюзії та параметрами постурального балансу ортодонтичних пацієнтів із використанням комп’ютерізованого трейнеру кінестатичних властивостей Sport-KAT 4000. Було визначено, що зміни прикусу людини можуть викликати зміни в поставі та зниження вестибу-лярної реакції тіла в просторі. Останні залежать від тривалості за часом змін висоти прикусу та можливості реалізації механізмів компенсації.

Ключові слова:

стабілометрія, оклюзія, постава

Список цитованої літератури:

  • Лакин Г. Ф. Биометрия / Г. Ф. Лакин. – М. :Высшая школа, 1990. – С. 113-124.
  • Руководство по ортодонтии / Под ред. Ф. Я. Хорошилкиной. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Медицина, 1999. – 800 c.
  • Baldini A. Evaluation of possible correlation between occlusion and posture – a force platform examination / A. Baldini, A. Nota // 88th Congress of the European Orthodonthic Society. – Spain. – 2012. – P. 128.
  • Bracco P. Effects of different jaw relations on postural stability in human subjects / P. Bracco, A. Deregibus, R. Piscetta // Neu-rosci. Lett. – 2004. -Vol. 356, № 3. – P. 228-230.
  • Cuccia A. Occlusal patterns in patients with idiopathic scoliosis / A. Cuccia, C. Caradonna // Clinic (Sao Paulo). -2009. – Vol. 64, №1. – P. 61-67.
  • Milani R. S. Relationship between dental occlusion and posture / R. S. Milani, D. D. De Periere, L. Lapeyre, L. Pourreyron // Cranio. – 2000. – Vol. 18, № 2. – P. 127-134.
  • Motoyoshi M. Sresses on the cervical column associated with vertical occlusal alteration / M. Motoyoshi, T. Shimazaki, K. Hosoi [et al. ] // European Journal of Ortodontics. – 2003. – № 25. – P. 135-138.
  • Palano D., The role of stabilometry in assessing the correlations between craniomandibular disorders and equilibrium dis-orders / D. Palano, G. Molinari, M. Cappelletto [et al.] // Bull. Group Int. Rech. Sci. Stomatol. Odontol. – 1994. – Vol. 37, № 1-2. – P. 23-26.
  • Tardieu C. Dental occlusion and postural control in adults / C. Tardieu, M. Dumitrescu, A. Giraudeau [et al. ] // Neuroscience Letters. – 2009. – Vol. 450, Issue 2. – P. 221-224.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 148-151 сторінки, код УДК 616. 314+616. 716]-007