Удод О. А., Челях О. М.

НОВІТНІ ПІДХОДИ ДО ОЦІНКИ ЯКОСТІ ФІНІШНОЇ ОБРОБКИ РЕСТАВРАЦІЙ ФРОНТАЛЬНИХ ЗУБІВ


Про автора:

Удод О. А., Челях О. М.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В статті представлені дані клінічного дослідження якості поверхні реставрацій фронтальних зубів безпосередньо після відновлення та через 12 місяців. Проведена порівняльна клінічна оцінка рестав-рацій фронтальних зубів з нанонаповненого фотокомпозиційного матеріалу за критерієм «шорсткість по-верхні» за умови застосування різних полірувальних систем та клінічних оціночних тестів G. Ryge, а також за розробленою клінічною системою оцінки якості поверхні реставраційних робіт на основі комп’ютерного аналізу цифрового зображення.

Ключові слова:

реставрації фронтальних зубів, фінішна обробка, полірувальні системи, якість поверхні

Список цитованої літератури:

  • Клінічна оцінка якості поверхні реставрацій зубів / О. А. Удод, О. М. Челях, А. А. Смєшко [та ін.] // Вісник стоматології. – 2009. – №2 (67). – С. 32–35.
  • Effect of different polishing systems on the surface roughness of microhybrid composites / K. G. B. A. Scheibe, K. G. B. Almedia, I. S. Medeiros [et al.] // Journal of Applied Oral Science. – 2009. – Vol. 17, №1. – P. 21–26.
  • Finishing systems on the final surface roughness of composites / R. Koh, G. Neiva, J. Dennison [et al.] // The Journal of Contemporary Dental Practice. – 2008. – Vol. 9, №2. – Р. 138–145.
  • Ryge G. Clinical criteria / G. Ryge // International Dental Journal. – 1980. – Vol. 30, Issue 4. – Р. 347–358.
  • Surface roughness of composite resins after finishing and polishing / H. Nagem Filho, M. T. F. S. D’Azevedo, H. D. Nagem [et al.] // Brazilian Dental Journal. – 2003. – Vol. 14, №1. – P. 37–41.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 193-195 сторінки, код УДК 314. 3/. 4-085-089. 818. 1