Шадлінська Р. В., Гусейнова Т. Г.

ЗМІНИ В ЩЕЛЕПНО-ЛИЦЕВІЙ ДІЛЯНЦІ ПРИ R-ТАЛАСЕМІЇ


Про автора:

Шадлінська Р. В., Гусейнова Т. Г.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

На матеріалі 40 хворих (23 чоловічої та 17 жіночої статі) у віці 4-16 років в стаціонарних умовах було проведено клініко-інструментальне і рентгенологічне обстеження щелепно-лицевої ділянки. В усіх об-стежених хворих відзначалась блідість шкірних покривів лиця з темними кругами навколо очей, деформа-ція кісток середньої зони лиця, що включають: череп у формі вежі, запалий з опущеною перетинкою корінь носа, виступаючі вилиці, надмірний розвиток верхньої щелепи за типом аномалії дистального прикусу, зміни в твердих тканинах зубів з темно-бурою пігментацією у вигляді гіпоплазії і поверхневого некрозу, аномальне положення зубів верхньої щелепи, затримка прорізуваня премолярів і молярів. Рентгенологічними дослі-дженнями щелепно-лицевої області виявлено надмірний розвиток верхньої щелепи і кутів нижньої щелепи, остеопороз, стоншення і зменшення кісткової трабекули і кортикальної пластинки, а також резорбцію вер-шин міжзубних перегородок. Результати цього дослідження виявили поліморфізм патологічних проявів в щелепно-лицевій області у вигляді характерних ознак з особливостями таласемічного симптомокомплексу.

Ключові слова:

щелепно-лицева ділянка, деформація, таласемія, остеопороз

Список цитованої літератури:

  • Гусейнова Т. Г. Характеристика черепно-лицевых деформаций и их клинико-диагностическое значение при â-талассемии / Т. Г. Гусейнова, И. Г. Гасанов / Тезисы докладов II съезда гематологов и трансфузиологов. – Баку, 1992. – С. 78.
  • Гусейнова Т. Г. Талассемический синдром в стоматологическом аспекте / Т. Г. Гусейнова, И. Г. Гасанов, Р. В. Шадлин-ская / Материалы научной конференции, посвященной 90-летию З. Т. Кулиевой. – Баку, 2013. – С. 162.
  • Мусаев С. К. Гипермобильный синдром при â-талассемии / С. К. Мусаев, В. А. Насонова, Т. Д. Буланова / Тезисы до-кладов IV Всесоюзного съезда ревматологов. – 1994. – С. 32-35.
  • Рабигович С. А. Особенности оказания стоматологической помощи пациентам с факторами риска / С. А. Рабигович / Методические рекомендации. – Москва, 1997. – 24 с.
  • Токарев Ю. Н. Количественные гемоглобинопатии â-талассемии / Ю. Н. Токарев // Гематология и переливание крови. – 1985. – № 5. – С. 3-8.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 225-227 сторінки, код УДК 617. 52; 616. 155. 16