Шевчук В. А., Назарян Р. С., Одушкіна Н. В., Піонтковська О. В.

ВТОРИННА ПЛАСТИКА РЕЗИДУАЛЬНИХ ДЕФЕКТІВ ПІДНЕБІННЯ У ДІТЕЙ


Про автора:

Шевчук В. А., Назарян Р. С., Одушкіна Н. В., Піонтковська О. В.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Широкі незрощення піднебіння та великі резидуальні дефекти після уранопластики викликають складності при їх закритті власними тканинами піднебіння. Проблема дефіциту тканин вирішується за до-помогою щічного слизово-м’язового клаптя, що дозволяє інтраопераційно забезпечити необхідний обсяг тканин, досягнути подовження м’якого піднебіння та не залишати відкритих донорських ділянок. Відновлен-ня слизової носа попереджає зміщення слизово-окісного клаптя, який перекидається до дефекту, знімає натягнення по лінії швів. Ризик рецидивів мінімізований. При короткому та малорухомому м’якому піднебін-ні слизово-м’язовий клапоть також забезпечує достатній обсяг тканин для подовження м’якого піднебіння. Функція та естетика не страждають. Артикуляція та функція харчування не порушуються.

Ключові слова:

щічний м’яз, клапоть, дефект піднебіння

Список цитованої літератури:

  • Бернадский Ю. И. Травматология и восстановительная хирургия челюстно-лицевой области. – К. : Вища шк. Головное из-во, 1985. – 391 с. : ил. – С. 205-209.
  • Дубов М. Д. Врожденные расщелины неба / М. Д. Дубов. – Медгиз, 1960. – 144 с.
  • Мамедов А. А. Врожденная расщелина неба и пути ее устранения / А. А. Мамедов. – М. : Детстомиздат, 1998. – 309 с.
  • Руководство по хирургической стоматологии и челюстно-лицевой хирургии: В 2-х томах. Т. 2 / Под ред. В. М. Безрукова, Т. Г. Робустовой. – М. : Медицина, 2000. – 488 с. : ил. – Библиогр. : С. 47-52.
  • Харьков Л. В. Хирургическое лечение врожденных несращений неба / Л. В. Харьков. – К., 1992. – 183 с.
  • Bozola A. Partial buccinators myomucosal flap, posteriorly based / A. Bozola, E. Garsia // Operative techniques in plastic and reconstructive surgery. – 1995. – Vol. 2, № 4. – P. 263-269.
  • Hurwitz D. Repair of cleft palate oronasal fistulae with the buccinators mucosal island flap / D. Hurwitz, S. Bernard // Operative techniques in plastic and reconstructive surgery. – 1995. – Vol. 2, № 4. – P. 270-274.
  • Lehman J. Closure of palatal fistulas / J. Lehman // Operative techniques in plastic and reconstructive surgery. – 1995. – Vol. 2, № 4. – P. 255-262.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 235-239 сторінки, код УДК 616. 315-007-0. 89. 844-053. 2