Шундрик М. А.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ПО ВИКОНАННЮ ІН’ЄКЦІЙНИХ МЕТОДІВ ЗНЕБОЛЕННЯ ПРИ ЛІКУВАННІ ГОСТРОГО І ЗАГОСТРЕННЯ ХРОНІЧНОГО ПЕРІОДОНТИТУ


Про автора:

Шундрик М. А.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Головними задачами лікування гострого і загострення хронічного періодонтиту є швидка ліквідація запального процесу в тканинах періодонту, попередження розповсюдження запального проце-су, а також усунення болю. Стоматологічні втручання, що проводяться при лікуванні періодонтиту супро-воджуються больовими відчуттями більшої чи меншої інтенсивності , тому знеболення при їх проведенні є однією із самих актуальних проблем стоматології. Досконалого місцевого анестетика не існує, але у лікаря-стоматолога є можливість вибирати препарат, який найбільше відповідає відповідним цілям і задачам. Крім того, для попередження багатьох місцевих ускладнень, які пов’язані з технікою проведення анестезії лікар повинен постійно удосконалювати свої знання та вміння.

Ключові слова:

періодонтит, анестезія, премедикація, ін’єкція

Список цитованої літератури:

 • Бургонский В. Г. Современная технология местного обезболивания в стоматологии / В. Г. Бургонский // Современ-ная стоматология. – 2009. – № 2. – С. 99–104.
 • Зорян Е. В. Алгоритм выбора местноанестезирующих препаратов: проблемы и решения / Е. В. Зорян, С. А. Рабино-вич, Е. Г. Матвеева // Клиническая стоматология. – 2008. – № 1 (45). – С. 18–22.
 • Зорян Е. В. Современный поход к выбору местного анестетика в стоматологической практике / Е. В. Зорян, С. А. Ра-бинович // Институт стоматологии. – 2007. – № 1. – С. 64–65.
 • Зорян Е. В. Анализ осложнений при проведении местного обезболивания на стоматологическом приеме. Пути их профилактики / Е. В. Зорян, С. А. Рабинович // Институт стоматологии. – 2006. – № 4. – С. 76–78.
 • Зорян Е. В. Пожилой пациент: критерии выбора местноанестезирующих препаратов / Е. В. Зорян, С. А. Рабинович, Е. Г. Матвеева // Институт стоматологии. – 2008. – № 3. – С. 86–87.
 • Йорданишвили А. К. Советы врачу-стоматологу по выполнению инъекционных методов обезболивания на челюстях / А. К. Йорданишвили // Клиническая стоматология. – 2005. – № 2. – С. 64–65.
 • Карнаух Э. В. Актуальные местные анестетики в современной стоматологии (часть 1) / Э. В. Карнаух // Стоматолог. – 2012. – № 2 (164) – С. 18–23.
 • Ковалев Е. В. Воспаление периодонта: уч. пособие по терапевтической стоматологи для студентов стоматологичес-ких факультетов / Е. В. Ковалев, М. А. Шундрик, И. Я. Марченко. – Полтава : Дивосвіт, 2006. – 98 с.
 • Коваль А. В. Успешная анестезия – путь к сердцам наших пациентов / А. В. Коваль // Современная стоматоло-гия. – 2008. – № 3. – С. 21– 24.
 • Кононенко Ю. Г. Местное обезболивание в амбулаторной стоматологии: пособие для студентов стом. факультетов, врачей-интернов / Ю. Г. Кононенко, Н. М. Рожко, Г. П. Рузин. – М. : Книга Плюс, 2007. – 333с.
 • РабиновичС. А. Местноанестезирующие препараты: критерии оценки эффективности и безопасности /С. А. Рабино-вич, Е. В. Зорян // Стоматология для всех . – 2010. – № 1. – С. 4–8.
 • Сидельникова Л. Ф. Проблема одонтогенной периапикальной боли и возможностости ее решения / Л. Ф. Сидельни-кова, Ю. Г. Коленко // Современная стоматология. – 2012. – № 3. – С. 13–16.
 • Терапевтическая стоматология. Обезболивание. Отбеливание. Пломбирование. Эндодонтия / Под ред. Е. В. Боров-ского. – М. : Стоматология, 2005. – 224 с.
 • Malamed S. F. Efficiency of articaine: a new amide local anesthetic / S. F. Malamed, S. Gagnon, D. Leblank // JADA. – 2000. –Vol. 131 (5). – P. 56-62.
 • Mikesell P. A comparison of articaine and lidocaine for inferior nerve blocks / P. Mikesell, O. Nusstein, A. Reader, M. Beck, O. Weaver // O. Endod. – 2005. – Vol. 31 (4). – P. 110-113.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 2 (108), 2014 рік , 244-247 сторінки, код УДК 616. 314. 19-002. 1/2-08-089. 5