Мироненко С. Г.

Лікувальне застосування фізичних вправ: історія та сьогодення


Про автора:

Мироненко С. Г.

Рубрика:

ЛЕКЦІЇ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Матеріал статті охоплює період від появи перших літературних джерел Стародавнього світу (до н. е.) про використання фізичних вправ з лікувальною метою до сучасності, зокрема, XX століття – періоду організаційного оформлення лікувальної фізкультури у нашій країні, а також подальшого розвитку лікуваль-ної фізкультури в Україні у XXІ столітті. Названі видатні вчені минулого та сучасності, які успішно працювали над теорією та методиками лікувальної фізкультури, коротко охарактеризована сутність та значення їх до-сліджень; викладено данні щодо основних наукових закладів, де проводились і нині тривають перспективні дослідження з лікувальної фізкультури.

Ключові слова:

історія лікувальної фізкультури, фізичні вправи, науково-дослідна робота, розвиток лі-кувальної фізкультури в Україні

Список цитованої літератури:

  • 1. Журавлева А. И. История развития лечебной физкультуры в нашей стране во второй половине XX века / А. И. Журав-лева // Лечебная физкультура и массаж. – 2005. – №3. – С. 45-52.
  • 2. Милюкова И. В. Большая энциклопедия оздоровительных гимнастик / И. В. Милюкова, Т. А. Евдокимова, под общ. ред. проф. д-ра мед. наук Т. А. Евдокимовой. – М.: АСТ; СПб.: Сова, 2007. – 991 с.
  • 3. Москаленко В. Ф. Історія розвитку спортивної медицини та лікувальної фізкультури в Україні / В. Ф. Москаленко // Лікарська справа. – 2000. – №3-4. – С. 3-6.
  • 4. Мошков В. Н. Краткий исторический очерк развития лечебной физкультуры / В. Н. Мошков // Лечебная физкультура и массаж. – 2005. – №2. – С. 47-53.
  • 5. Мухін В. М. Фізична реабілітація / В. М. Мухін. – К.: Олімпійська література, 2000. – 424 с.
  • 6. Учебник инструктора по лечебной физкультуре: учебник [для ин-тов физ. культ.] / Под ред. В. П. Правосудова. – М.: ФиС, 1980. – 415 с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 82-87 сторінки, код УДК 615. 825(092)