Макар Б. Г.

Перспективи дослідження структури передміхурової залози людини в світлі зональної концепції


Про автора:

Макар Б. Г.

Рубрика:

ДИСКУСІЇ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Огляд існуючих літературних джерел показує, що наявність загальноприйнятої на сьогодні зо-нальної концепції будови і функціонування передміхурової залози людини, відсутність стереоморфологічних даних про структуру залозистих компонентів в різних зонах і даних, що стосуються синтопії залоз з різно-характерними ланками гемомікроциркуляторного русла дозволяють говорити про можливість проведення всебічних поглиблених досліджень в даному напрямку.

Ключові слова:

передміхурова залоза людини, зональна концепція будови, стереоморфологія

Список цитованої літератури:

  • 1. Аксель Е. М. Эпидемиология и статистика рака предстательной железы в России, странах Европы // Рак предстатель-ной железы / Под ред. . Н. Е. Кушлинского, ю. Н. Соловьева, М. Ф. Трапезниковой. – М.: РИСО РАМН, 2003. – С. 11-20.
  • 2. Андрейчиков А. В. Сравнительная гистотопографическая характеристика центральной и переходной зон предста-тельной железы / А. В. Андрейчиков, Н. С. Горбунов, М. А. Фирсов // Фундаментальные исследования. – 2004. – №1 – С. 98-99.
  • 3. Быков В. Л. Частная гистология человека / В. Л. Быков. – [2-ое изд.] – Санкт-Петербург: СОТИС, 1997. – С. 179-182. 4. Лопаткин Н. А. Урология. Национальное руководство / Н. А. Лопаткин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2009. – С. 854-855.
  • 5. Лопаткин Н. А. Урология. Учебник для вузов / Н. А. Лопаткин. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2007. – С. 337-339. 6. Хэм А. Гистология / А. Хэм, Д. Кормак – МГ: Мир, 1983. – Т. 5– С. 212-215.
  • 7. Campbell-Walch Urology / [Alan J. Wein, Louis R. Kavoussi, Andrew C. Novick, Alan W. Partin, Crag A. Peters]. – [10th ed.]. – 2012. – Section I. – 3753 p.
  • 8. McNeal J. E. Normal histology of the prostate / J. E. McNeal // Am. J. Surg. Pathol. 1988. – Vol. 12, №8. – P. 619-633. 9. McNeal J. E. The zonal anatomy of the prostate / J. E. McNeal // Prostate. –1981. – Vol. 2, №1. – P. 35-49.
  • 10. Mescher A. Edition of Junqueira’s Basic Histology: Text and Atlas / A. Mescher. – [12th ed.]. – 2009. – 480 p. 11. Mills S. E. Histology for Pathologists / S. E. Mills, E. Stacey. – [3th ed.]. – 2004. – section 36. – P. 923-942.
  • 12. Standring S. Gray’s Anatomy: The Anatomical Basis of Clinical Practice / S. Standring. – [39th ed.]. – 2004. – 1600 p.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 88-90 сторінки, код УДК 611. 637