Свінцицька Н. Л.

Шляхи підвищення ефективності навчального процесу з анатомії людини


Про автора:

Свінцицька Н. Л.

Рубрика:

МЕДИЧНА ОСВІТА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Найважливішим завданням вищої освіти України є досягнення максимального розвитку зді-бностей та можливостей студентів і забезпечення якості підготовки фахівців на рівні міжнародних вимог. Дуже актуальною проблемою є впровадження нових методів викладання морфологічних дисциплін у вищих навчальних медичних закладах нашої країни. Це вимагає від викладача вищого навчального медичного за-кладу творчого підходу та натхнення для подальшої активізації роботи студентів на практичних заняттях. Нові методики викладання мають спиратися на такі форми навчання, які найбільше задовольняють потребу студентів у самовдосконаленні, самодисципліні та самонавчанні.

Ключові слова:

освіта у вищих медичних закладах, розвиток здібностей студентів, формування клінічно-го мислення, анатомія, морфологія

Список цитованої літератури:

  • 1. Братусь В. Д. Шляхи інтеграції медичних університетів у систему медичної освіти країн Заходу / В. Д. Братусь, П. Д. Фомін // Мистецтво лікування. – 2003. – №6. – С. 15-21.
  • 2. Остапович Н. В. Інтелектуальні ігри як засіб формування стратегії прийняття рішень майбутніми лікарями / Н. В. Оста-пович // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. – 2011. – Т. 11, Вип. 4 (36), Ч. 2. – С. 180-184.
  • 3. Свінцицька Н. Л. Використання нетрадиційних методів навчання студентів на кафедрі анатомії людини ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» / Н. Л. Свінцицька, О. К. Солдатов // Вісник проблем біології і медици-ни. – 2010. – Вип. 1. – С. 215-218.
  • 4. Свінцицька Н. Л. Труднощі, що виникають при викладанні дисципліни «Анатомія людини» іноземним студентам, та шляхи їх вирішення / Н. Л. Свінцицька, О. К. Солдатов, І. М. Солдатова // Світ медицини та біології. – 2010. – №3. – С. 137-139.
  • 5. Свінцицька Н. Л. Формування професійної свідомості у майбутніх лікарів на кафедрі анатомії людини ВДНЗ України «Українська медична стоматологічна академія» // Н. Л. Свінцицька, О. О. Шерстюк, Я. А. Цвєткова [та ін.] // Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник Української медичної стоматологічної академії. –2011. – Т. 11, Вип. 4 (36), Ч. 2. – С. 178-179.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 101-104 сторінки, код УДК 611: 378. 14: 376. 68