Матвієнко Н. М., Бучацький Л. П.

Вивчення репродукції вірусу геморагічної септицемії форелі


Про автора:

Матвієнко Н. М., Бучацький Л. П.

Рубрика:

БІОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Представлені результати вивчення біологічних особливостей вірусу геморагічної септицемії форелі (VHSV), у зв’язку з величезною потенційною загрозою занесення цього вірусу в спеціалізовані рибні України. Визначено патогенність ізолятів вірусу для цьоголітки райдужної форелі. Встановлено, що дослі-джені ізоляти вірусу володіли різною патогенністю стосовно цьоголітками райдужної форелі, і викликали за-гибель від 35 до 65%. Вивчено репродукція цих ізолятів в клітинних лініях FHM, RTG – 2.

Ключові слова:

вірус VHS, ізоляти, цьоголітка райдужної форелі, патогенність

Список цитованої літератури:

  • 1. Вирусология. Методы / Под ред. Б. Мейхи. – М.: Мир, 1988. – С. 182-184.
  • 2. Наконечная М. Г. Комплексный метод борьбы с вирусной геморрагической септицемией (ВГС) форели / М. Г. Нако-нечная, В. С. Нестеренко // Рыбное хозяйство. – Киев:Урожай, 1989. – Вып. 43. – С. 60-62.
  • 3. Осадчая Е. Ф. Достижение ихтиовирусологии в СССР и за рубежом / О. Н. Бауер, В. А. Муселиус, Е. С. Скрябина. Био-логические основы рыбоводства: паразизиты и болезни рыб. – Москва,1984. – С. 28-46.
  • 4. Пичугина Т.д. Влияние вирусных инфекций на развитие аквакультуры в России / Т.д. Пичугина, Е. А. Завьялова // Ветеринарная медицина: Междунар. тематический науч. сб. – Харьков, 2005. – Вып. 85, Т. 2. – С. 906-912.
  • 5. Antychowicz J. Choroby ryb srodladowych ⁄ J. Antychowicz. – Warszawa: Panstwowe Wydawnictwo Rolnicze i Lesne, 2007. – P. 447.
  • 6. Deryabin O. Monitoring of Viral Haemorrhagic Septicaemia of Rainbow Trout in Ukraine / O. Deryabin, O. Gaidei, A. Golovko// The 91 st Annual Meeting of the CRWAD, Emerging and Re-Emerging Zoonotic Pathogens, Chicago, Illinois, 2010. – 167 р.
  • 7. Einer-Jensen K. Evolution of the fish rhabdovirus viral haemorrhagic septicemia virus / K. Einer-Jensen, P. Ahrens, R. Fors-berg // Journal of General Virology. – 2004. – Vol. 85. – Р. 1167–1179.
  • 8. Gravell, M. A permanent cell line from the fathead minnow (Pirnephales prornelas) / M. Gravell, R. G. Мalsberger // Ann. N. y. Acad. Sci. – 1965. -Vol. 126. – P. 555-565.
  • 9. OIE. 2013. Manual of Diagnostic Tests for Aquatic Animals. – Paris: Word Organization for Animal Heatch, 2013 (Chapter 2. 3. 9.). – P. 374-396.
  • 10. Wolf K. Established eurythermic line of fish cells in vitro / K. Wolf, M. C. Quimby. – Washington DC: Science, 1962. – P. 135-165.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 118-121 сторінки, код УДК 578(035)