Кошарний В. В., Горова А. В., Хирса А. І., Вихристенко К. Н.

Особливості клінічної течії, діагности і лікування уражень попереково-криожвого відділу спинного мозку


Про автора:

Кошарний В. В., Горова А. В., Хирса А. І., Вихристенко К. Н.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою дослідження було встановлення особливостей клінічного перебігу та діагностики травм попереково-крижового відділу спинного мозка. Проводився аналіз історій пацієнтів, з травмами по-переково-крижового відділу хребтового стовбура та наявністю больового синдрома. Симптоматичне і па-тогенетичне лікування болі в поперекової області дорсальної поверхні тулуба (у спині) включає: нестероїдні протизапальні препарати (НПЗП), які найбільш ефективні на ранніх стадіях розвитку болю. При різних фор-мах нейропатичного больового синдрому пояснена ефективність габапентіна. У дослідах на тваринах препа-рат підсилює синтез ГАМК, справляє модулюючу дію на NMDA-рецепторі, блокує α2δ субодиницю кальцієвих каналів, знижує вивільнення моноамінів, зменшує синтез і транспорт глутамата, сприяє зменшенню частоти потенціалів дії периферійних нервів. Ймовірно, поєднання вищезгаданих механізмів дії забезпечує високу терапевтичну ефективність габапентіна при різних формах нейропатичного больового синдрому.

Ключові слова:

травма, спинний мозок, хребетний стовп, біль, дорсальна поверхня тулуба

Список цитованої літератури:

  • 1. Вейна А. М. Болевые синдромы в неврологической практике / А. М. Вейна; под ред. А. М. Вейна. – Москва, 2001. – 167 с. 2. Данилов А. Б. Хроническая радикулопатия: новые возможности терапии / А. Б. Данилов, Т. Р. Жаркова // Русский ме-дицинский журнал. Специальный выпуск «Болевой синдром». – 2010.
  • 3. Кукушкин М. Л. Общая патология боли / М. Л. Кукушкин, Н. К. Хитров. – Москва, 2004. – 235 с.
  • 4. Попелянский Я. ю. Боли в шее, спине и конечностях / Я. ю. Попелянский, Д. Р. Штульман//Болезни нервной системы. – 2001. – С. 293 – 316.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 147-150 сторінки, код УДК 611. 98:611. 73:591. 483-001-076