Микитюк О. П.

Добові та сезонні особливості деяких лабораторних показників у хворих на остеоартроз


Про автора:

Микитюк О. П.

Рубрика:

КЛІНІЧНА ТА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Досліджено добові і сезонні зміни рівня колагенолітичної активності плазми кровф, а також вміст у ній сіалових кислот і гексозамінів у хворих на остеоартроз. Показані суттєві відмінності порівняно з профілями здорових людей (втрата циркадіанного характеру ритму; зростання вночі в півтора рази, і в денні години – на третину); визначено, що максимальні значення метаболітів сполучної тканини співпадають з найбільшою активацією колагенолізу й визначаються у вечірньо-нічний час. Наявність синовіїту призводила до повної втрати добової варіабльності і зростання показників. В сезонному аспекті – максимальні значення досліджуваних величин визначаються восени.

Ключові слова:

остеоартроз, добові ритми, сезонні ритми

Список цитованої літератури:

  • 1. Комаров Ф. И. Хронобиология и хрономедицина / Ф. И. Комаров, С. И. Рапопорт. – М.: Триада-Х. – 2000. – 488 с.
  • 2. Gordon C. D. Variation in Osteoarthritis Biomarkers from Activity not Food Consumption / Craig D. Gordon, Thomas V. Stabler, Virginia B. Kraus // Clin. Chim. Acta. – Dec. 2008. – Vol. 398 (1-2). – P. 21–26.
  • 3. Iimura T. A fluorescence spotlight on the clockwork development and metabolism of bone. / T. Iimura, A. Nakane, M. Sugiyama [et al.] //J. Bone Miner. Metab. – May, 2012. – Vol. 30(3). – P. 254-269.
  • 4. Kong S. y. Diurnal variation of serum and urine biomarkers in patients with radiographic knee osteoarthritis / S. y. Kong, T. V. Stabler, L. G. Criscione, A. L. Elliott, J. M. Jordan, V. B. Kraus // Arthr. Rheumat. – Aug. 2006. – Vol. 54, Iss. 8. – Р. 2496–2504.
  • 5. Massey C. J. Effects of aging and degeneration on the human intervertebral disc during the diurnal cycle: a finite element study / C. J. Massey, C. C. van Donkelaar [et al.] // J. Orthop. Res. –2012 – Vol. 30(1). – P. 122-128.
  • 6. Mengatto C. M. Circadian rhythm and cartilage extracellular matrix genes in osseointegration: a genome-wide screening of implant failure by vitamin D deficiency / C. M. Mengatto, F. Mussano, y. Honda [et al.] // PLoS One. –2011. – Vol. 11, 6(1). – e. 15848.
  • 7. Sitoci K. H. changes in knee cartilage thickness in young healthy adults / K. H. Sitocі, M. Hudelmaier, F. Eckstein // Cells Tis-sues Organs. – 2012. – Vol. 196(2). – P. 189-194.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 170-174 сторінки, код УДК 616. 72-007. 24:612. 751. 3. 015. 3