Пономаренко С. В., Осолодченко Т. П., Порт О. В., Менкус О. В.

Адгезивні властивості штамів Staphylococcus aureus, виділених з різних еконіш


Про автора:

Пономаренко С. В., Осолодченко Т. П., Порт О. В., Менкус О. В.

Рубрика:

МІКРОБІОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Staphylococcus aureus є мікроорганізмом з убіквітарним розповсюдженням, який грає провід-ну роль при виникненні позагоспітальних гнійно-запальних захворювань різної локалізації і займає лідируючі позиції в етіологічній структурі нозокоміальних інфекцій. Більшість з цих інфекцій протікають з утворенням біоплівок, першим етапом формування яких є адгезія мікроорганізмів до поверхні. Цей процес визначає сту-пінь патогенності штамів. Наші дослідження показали, що серед виділених штамів з високою адгезивністю достовірно переважають штами, ізольовані з об’єктів зовнішнього середовища – середній рівень показника ІАМ яких, склав 4,8±0,1.

Ключові слова:

Staphylococcus aureus, адгезія, клінічні ізоляти, об’єкти зовнішнього середовища стаціонару

Список цитованої літератури:

 • 1. Акатов А. К. Стафилококки / А. К. Акатов, В. С. Зуева. – М.: Медицина, 1983. – С. 256
 • 2. Бирюкова С. В. Адгезивный потенциал Staphylococcus aureus и Candida albicans, выделенных из экссудата слюнных желез под влиянием озонирования [Электронный ресурс] / С. В. Бирюкова, Г. М. Большакова //Анали Мечниковсько-го Інституту. – 2006. – №2. – С. 17-21. Режим доступу: www. imiamn. org. ua /journal. htm.
 • 3. Брилис В. И. Методика изучения адгезивного процесса микроорганизмов / В. И. Брилис, Т. . Брилис, Х. Ленцнер [и др.] // Лабор. дело. – 1986. – №4. – С. 210 – 212.
 • 4. Бухарин О. . Инфекция – модельная система ассоциативного симбиоза / О. В. Бухарин // Журн. микробиологии, эпи-демиологии и иммунологии. – 2009 – №1. – С. 83-86.
 • 5. Войда ю. В. Адгезивные свойства гемолитических эшерихий, выделенных из разных биотопов человека / ю. В. Войда // Проблеми безперервної медичної освіти та науки. – 2012. – №1. – С. 86-89.
 • 6. Мінухін В. В. Адгезівні властивості асоціації Candida albicans і Staphylococcus aureus / В. В. Мінухін, О. В. Кочнева, С. М. Граматюк, М. П. Сухомлин // Вісник проблем біології і медицини. – 2013 – Вип. 2 (100). – С. 89-91.
 • 7. Мироненко Л. Г. Адгезивні властивості ентерококів, ізольованих від хворих на нейрохірургічну патологію / Л. Г. Миро-ненко, О. Г. Перетятко, І. С. Великий // Вісник проблем біології і медицини. – 2012. – Вип. 4, Т. 1 (96). – С. 180-183.
 • 8. Покрышко А. О. Мікрофлора ротоглотки хворих на ГРВІ та адгезивні властивості деяких її представників / А. О. По-кришко // Тези доповідей «Стратегія і тактика боротьби з інфекційними захворюваннями». – Харків, 17- 18 жовтня 2012 р. – С. 89.
 • 9. Приказ МЗ СССР «Об унификации микробиологических (бактериологических) методов исследования, применяемых в клинико-диагностических лабораториях лечебно–профилактических учреждений», №535 от 22 апреля 1985.
 • 10. Шубчинский В. В. Адгезивні властивості ліпополісахаридів Pragia fontium / В. В. Шубчинский, Л. Д. Варбанець // Мікробіологічний журнал. – 2009. – Т. 71, №2. – С. 27-34.
 • 11. Temporal Expression of Adhesion Factors and Activity of Global Regulators during Establishment of Staphylococcus aureus Nasal Colonization Downloaded [Электронный ресурс]: by guest on November, 1, 2013. Режим доступу: http://jid. oxfordjournals. org.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 230-232 сторінки, код УДК 616:579. 61