Абдул-Огли Л. В.

Морфометричні показники розвитку пупочного канатика при формуванні плаценти у нормі


Про автора:

Абдул-Огли Л. В.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Дослідження проводилося на ембріонах, плодів плацент та пупочних канатиків людини з 13-й по 42-ий тиждень пренатального онтогенезу. Вивчено морфометричні показники довжини пупкового кана-тика в пренатальному онтогенезі. В дослідженнях показано, що довжина пупкового канатика є важливим діагностичним критерієм. Дослідження показали, що більш швидке зростання пуповини в нормі характер-ний з 20-ого по двадцять сьомий тиждень пренатального онтогенезу, менш швидкий з 28-го тижня по 33-тій тиждень, тоді як після 38-го тижня приріст цього показника сповільнюється. При формуванні ранньої пла-центи в нормі кількість завитків пуповини, як діагностичний критерій нормального ходу розвитку до начала плідного періоду дорівнювалось в середньому 14.

Ключові слова:

ембріогенез, судинне русло хоріона, пупочний канатик

Список цитованої літератури:

  • 1. Гагаев Ч. Г. Динамика роста диаметра пуповины и ее сосудов при беременности / Ч. Г. Гагаев, Н. В. Калмыкова, К. К. Отарян, В. Е. Радзинский // Сборник тезисов Междунар. конф. по ультразвуковой диагностике, приуроченной к десятилетию кафедры ультразвуковой диагностики РМАПО МЗ РФ «Ультразвуковая и функциональная диагности-ка». – Москва, 2002. – №. 2. – С. 150-151.
  • 2. Милованов А. П. Экстраэмбриональные и околоплодные структуры при нормальной и осложненной беременности / А. П. Милованов, В. Е. Радзинский. – Москва, 2004. – 393 с.
  • 3. Милованов А. П. Внутриутробное развитие человека / А. П. Милованов, С. В. Савельев. – Москва, 2006. – 383 с.
  • 4. Петренко В. М. Основы эмбриологии. Вопросы развития в анатомии человека / В. М. Петренко // Изд. второе исп. и доп. – СПб: СПбГМА, Издательство ДЕАН, 2004. – 400 с.
  • 5. Strong T. H. Jr. The umbilical coiling index/ [Strong T. H. Jr, Jarles D. L, Vega J. S., Feldman D. B.] // Amer. Journ. Obstet. Gynecol. – 1994. – Vol. 170, №1 Pt 1. – P. 29-32.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 233-235 сторінки, код УДК 611. 12:611. 013. 8:572. 7