Бережна М. О.

Аналіз нейроно-гліально-капілярних взаємовідношень V шару у верхніх лобових звивинах головного мозку людини в залежності від статі, віку та півкулі


Про автора:

Бережна М. О.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У статті узагальнені дані, отримані в результаті морфологічних, морфометричних, гістологічних досліджень п’ятого шару верхніх лобових звивин кори головного мозку людини, і даних статистичної оброб-ки результатів. Вивчено кількісні та якісні характеристики нейроно-гліально-капілярних взаємовідношень у верхніх лобових звивинах залежно від статі, віку та півкулі. Доведено, що щільність нейронів змінюється залежно від віку. Щільність гліальних клітин, незалежно від гендерної приналежності, збільшується у всіх вікових групах. Щільність капілярів зменшується протягом усього життя. Як у чоловіків, так і у жінок відсутні статистично достовірні відмінності у показниках щільності нейронів, глії та капілярів між правою і лівою половинами мозку.

Ключові слова:

головний мозок, нейрон, глія, капіляр, верхня лобова звивина

Список цитованої літератури:

 • 1. Адрианов О. С. О теоретических аспектах онтогенеза мозга / О. С. Адрианов // Физиол. журн. -1987. – Т. 3, №2. –С. 184-189.
 • 2. Бехтерева Н. П. О мозге человека / Н. П. Бехтерева – СПб.: Нота Бена, 1994. – 250 с.
 • 3. Богомолова Н. В. Идентификация астроцитарной глии в условиях эксперимента и в клинике / Богомолова Н. В., Би-гельдина Н. А. / Материалы IV международной конференции по функциональной нейроморфологии «Колосовский чтения». – Санкт-Петербург, 2002. – С. 62.
 • 4. Козлов В. И. Индивидуальная и возрастная изменчивость системы микроциркуляции / В. И. Козлов // Індивідуальна анатомічна мінливість органів, систем тканин людини і її значения для практики: Матеріали міжнарод. наукової конф., присвяч. 80-річчю з дня народження проф. Т. В. Золотарьової. – Полтава, 1994. – С. 112.
 • 5. Масловский С. ю. Нейроно-глиально-капиллярные отношения в парагиппокампальной извилине левого и правого полушарий головного мозга человека / С. ю. Масловский, Н. Е. Пирятинская // Медицина сьогодні і завтра. – 2008. – №1. – C. 29–32.
 • 6. Масловский С. ю. Особенности клеточных соотношений в энторинальной области головного мозга человека / С. ю. Масловский, Н. Е. Пирятинская // Медицина сьогодні і завтра. – 2008. – №2. – C. 97–100.
 • 7. Масловский С. ю. Индивидуальная анатомическая изменчивость лимбической области головного мозга человека на этапах онтогенеза / С. ю. Масловский, Э. А. Наумова, А. Д. Малий, А. А. Шевцов // Перинатальная патология и част-ные вопросы патологической анатомии: сб. научн. тр. ХГМУ. – Харьков 1993. – С. 73-77.
 • 8. Рыженкова И. В. Нейроно-глиально-капиллярные взаимоотношения в предцентральной извилине головного мозга человека / И. В. Рыженкова, С. ю. Масловский // Медицина сьогодні і завтра. – 2008. – №4. – C. 39–40.
 • 9. Рыхлик С. В. Исследование нейроно-глиально-капиллярных взаимоотношений вентральной группы ядер таламуса с использованием факторных моделей / С. В. Рыхлик, С. ю. Масловский // Медицина сьогодні и завтра. – 2008. – №4. – C. 35–38.
 • 10. Niemann K. The Schaltenbrand and Wahren stereotaxic atlas: Conflicts in a histological database resolved by fuzzy set rep-resentation. In: Eufit ‘96. Proc. Fourth European Congress on Intelligent Techniques an Soft Computing, ELITE-European Laboratory for Intelligent Techniques Engineering, Zimmermann HJ (ed.) / K. Niemann, I. van Nieuwenhofen, G. Berks, D. G. von Keyserlingk. – Mainz: Aachen, 1996. – Р. 2117-2122.
 • 11. Tsacopoulos M. The nutritive function of glia is regulated by signals released by neurons / M. Tsacopoulos, С Poitry-yamate, S. Poitry // Glia. -1997. – Vol. 21, №1. – P. 84-91.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 247-251 сторінки, код УДК 611. 813. 11:611. 018. 8:611. 161:611. 068