Довгаль Г. В.

Роль кислих глікозаміногліканів в пренатальному розвитку печінки щурів


Про автора:

Довгаль Г. В.

Рубрика:

МОРФОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Для встановлення динаміки змін в позаклітинному матриксі печінки зародків щурів дослідили роз-поділ кислих глікозаміногліканів в органі на 11, 12, 14, 16 та 18 добу пренатального розвитку. Кислі глікозаміно-глікани мають важливе значення для формування печінкових балок протягом 11-16 діб пренатального розвитку. Вони накопичуються між ендотелієм та гепатоцитами, в базальному шарі. Субкапсулярний шар цих речовин, що відслідковується з 14 доби, є матрицею для міграції клітин з поперечної перегородки. Ці мігранти сформують популяції гладком’язових клітин, клітин Іто та інших неепітеліальних клітин печінки.

Ключові слова:

печінка, пренатальний розвиток, позаклітинний матрикс, кислі глікозаміноглікани

Список цитованої літератури:

  • 1. Машталір М. А. Гістохімічна характеристика матриксу мезенхімних структур ембріонального серця / М. А. Машталир // Вісник Вінницького національного медичного університету. – 2006. – Т. 10, №2. – С. 349-350.
  • 2. Машталир М. А. Клеточные популяции в эмбриональном сердце: взаимодействия при нормальном и аномальном раз-витии / М. А. Машталир // Таврический медико-биологический вестник. – 2004. – Т. 7, №4. – С. 84-85.
  • 3. Паюшина О. В. Клеточный состав и регуляторные функции стромы зародышевой печени / О. В. Паюшина, Е. И. Домарацкая, В. И. Старостин [Електроний ресурс] – Режим доступа: http://www. tsitologiya. cytspb. rssi. ru/54_5/payushina_ms. pdf.
  • 4. Amenta P. S. Expression and potential role of the extracellular matrix in hepatic ontogenesis: a review / P. S. Amenta, D. Harrison // Microsc. Res. Tech. – 1997. – Vol. 39. – P. 372−386.
  • 5. Hepatic progenitor cell represents a transitioning cell population between liver epithelium and stroma / H. Deng, H. F. Wang, y. B. Gao [et al.] // Med. Hypotheses. – 2011. – Vol. 76. – P. 809–812.
  • 6. Loo C. K. Origin of stellate cells from submesothelial cells in a developing human liver / C. K. Loo, X. J. Wu // Liver Int. – 2008– Vol. 28. – P. 1437–1445.
  • 7. Mesenchymal origin of hepatic stellate cells, submesothelial cells, and perivascular mesenchymal cells during mouse liver development / K. Asahina, S. y. Tai, P. Li [et al.] // Hepatology. – 2009. – Vol. 49. – P. 998–1011.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 257-259 сторінки, код УДК 611. 36: 611. 013: 612. 75