Павліченко П. П.

Динаміка функціонального стану професійних футболістів в різні періоди підготовки


Про автора:

Павліченко П. П.

Рубрика:

СПОРТИВНА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою роботи був аналіз динаміки функціонального стану професійних футболістів у залежності від періоду підготовки та під впливом ігрового навантаження. Було виявлено порушення функціонального стану після довготривалого періоду відпочинку (відпустка), яке нормалізувалось після відновлення трену-вань. Також спостерігалось напруження регуляції навіть до зриву механізмів адаптації та появи ознак пере-навантаження у кінці змагального періоду. При цьому захисники та півзахисники більшою мірою схильні до перенавантаження. Також виявлено негативний вплив на функціональний стан великого об’єму ігрового на-вантаження за короткий час в умовах мінітурніру.

Ключові слова:

функціональний стан, системи регуляції, фазаграф, варіабельність ритму серця, електрокардіографія

Список цитованої літератури:

 • 1. Антонов А. А. Безнагрузочная оценка функционального состояния организма спортсменов / А. А. Антонов // Поликли-ника. – 2013. – №1. – C. 37-41.
 • 2. Гриценко В. И. Информационная технология ФАЗАГРАФ® для интегральной оценки состояния сердечно-сосудистой системы по фазовому портрету электрокардиограммы / В. И. Гриценко, Л. С. Файнзильберг // Врач и информацион-ные технологии. – 2013. – №3. – С. 52-63.
 • 3. Навакатикян А. О. Физиология и гигиена умственного труда / А. О. Навакатикян, В. В. Крыжановская, В. В. Кальниш. – Киев: Здоров`я, 1987. – 152 с.
 • 4. Платонов В. Н. Общая теория подготовки спортсменов в олимпийском спорте / В. Н. Платонов. – Киев: Олимпийская литература, 1997. – 584 с.
 • 5. Пшибыльски В. Функциональная подготовленность высококвалифицированных футболистов / В. Пшибыльски, В. С. Мищенко. – Киев: Наук. світ, 2005. – 161 c.
 • 6. Файнзильберг Л. С. Диагностика состояния объектов по фазовым траекториям наблюдаемых сигналов с локаль-но сосредоточенными признаками / Л. С. Файнзильберг // Проблемы управления и информатики. – 2004. – №2. – С. 56-67.
 • 7. Файнзильберг Л. С. Компьютерный анализ и интерпретация электрокардиограмм в фазовом пространстве / Л. С. Файнзильберг // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2004. – №1. – С. 32-46.
 • 8. Файнзильберг Л. С. Компьютерная диагностика по фазовому портрету электрокардиограммы /Л. С. Файнзильберг.– Киев: Освита Украины, 2013. – 191 с.
 • 9. Achten J. Heart rate monitoring: applications and limitations / J. Achten, A. Jeukendrup //Sports Med. – 2003. – Vol. 33(7). – P. 517-538.
 • 10. Bangsbo J. The physiology of soccer--with special reference to intense intermittent exercise / J. Bangsbo // Acta Physiol Scand Suppl. – 1994. – Vol. 619. – P. 1-155.
 • 11. Di Bernardo D. Computer model for study of cardiac repolarization / Di D. Bernardo, A. Murray // J. Cardiovasc. Electro-physiol. – 2000. –Vol. 11. – P. 895-899.
 • 12. Di Bernardo D. Effect of changes in heart rate and in action potential duration on the electrocardiogram T wave shape / D. Di Bernardo, P. Langley, A. Murray // Physiol. Meas. – 2002. –Vol. 23. – P. 355-356.
 • 13. Javorka M. Heart rate recovery after exercise: relations to heart rate variability and complexity / M. Javorka, I. Zila, T. Balhбrek, K. Javorka // Braz. J. Med. Biol. Res. – 2002. – Vol. 35(8). – P. 991-1000.
 • 14. Reilly T. The physiological demands of soccer / T. Reilly. – Copenhagen: Institute of Exercise and Sport Sciences, University of Copenhagen, 2000. – P. 90-105.
 • 15. Stolen T. Physiology of soccer: an update / T. Stolen, K. Chamari, C. Castagna, U. Wisloff // Sports Med. – 2005. – Vol. 35, №6. – P. 501-536.
 • 16. Svensson M. Testing soccer players / M. Svensson, B. Drust // J. Sports Sci. – 2005. – Vol. 23, №6. P. 601-618.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 314-319 сторінки, код УДК 613. 72/731:616