Безвушко Э. В., Мельничук Н. И., Гутор Т. Г.

Карієс зубів та фізичний розвиток дітей, які проживають в окремих біогеохімічних провінціях закарпаття


Про автора:

Безвушко Э. В., Мельничук Н. И., Гутор Т. Г.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Обстежено 445 дітей віком 7, 12, 15 років на території Свалявського та Рахівського районів За-карпаття, які відрізняються за біогеохімічними характеристиками. Мінеральні води на території Свалявсько-го району за насиченістю відносять до вуглекислих борних гідрокарбонатних натрієвих вод, а Рахівського – до залізисто-миш’яковистих. Встановлено, що у дітей які проживають у м. Сваляві ураженість зубів карієсом значно нижча по відношенню до дітей, м. Рахова. Діти які проживають на території Рахівського району нижчі за зростом та масою тіла, в порівнянні з однолітками Свалявського району.

Ключові слова:

Закарпаття, діти, карієс, фізичний розвиток

Список цитованої літератури:

 • 1. Безвушко Е. В. Комплексна оцінка стоматологічного здоров»я та фізичного розвитку дітей, що проживають у регіоні з комбінованим впливом забруднення довкілля та дефіциту фтору і йоду / Е. В. Безвушко // Довкілля та здоров’я. – 2010. – №1. – С. 45-47.
 • 2. Воронцов И. М. Закономерности физического развития детей и методы его оценки: учебно-метод. пособие / И. М. Воронцов. – Л.: ЛПМИ, 1986. – 56 с.
 • 3. Горзов І. П. Екологічні аспекти карієсу зубів та хвороб пародонту / І. П. Горзов, А. М. Потапчук. – Ужгород: Патент, 1998. – 225 с.
 • 4. Деньга О. В. Мікроелементи та стоматологічне здоров»я дитячого населення / О. В. Деньга, О. М. Світлична, ю. М. Ворохта // Довкілля та здоров’я. – 2008. – №1. – С. 53-55.
 • 5. Дичка Л. В. Вплив мінеральної води різних типів при використанні як питної на стан здоров»я населения: автореф. дис. на здобуття наукового ступеня канд. мед. наук: спец. 14. 02. 01 «Гігієна та професійна патологія (медичні науки)» / Л. В. Дичка. – Київ, 2008. – 22 с.
 • 6. Зв’язок між захворюваністю населення та мікроелементним складом мінеральних вод Закарпаття / Л. В. Гецянин-Дичка, І. С. Лемко, Л. П. Киртич [та ін.] // Довкілля та здоров’я. – 2003. – №3. – С. 21-25.
 • 7. Казакова Р. В. Чинники ризику виникнення стоматологічних захворювань у дітей Прикарпаття / Р. В. Казакова // Нови-ни стоматології. – 1996. – №4. – С. 48-50.
 • 8. Косенко К. М. Роль водного фактору у формуванні стоматологічного здоров’я населення / К. М. Косенко // Вісник стоматології. – 2011. – №4. – С. 92-95.
 •  
 • 9. Крюченко Н. О. Біогеохімічні провінції Закарпаття / Н. О. Крюченко, П. С. Папарига, ю. К. Осадчук // Пошукова та екологічна 2009. – №1(9). – С. 53-55.
 • 10. Смоляр Н. І. Ураженість карієсом постійних зубів у дітей Закарпаття / Н. І. Смоляр, Е. В. Безвушко, Н. Л. Чухрай [та ін.] // Профілактична і дитяча стоматологія. – 2012. – №2 (7). – С. 43-45.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 320-323 сторінки, код УДК 616. 314–002:616–053. 2–071. 3]:613. 1(477. 87)