Буря Л. В.

Фіозіолого-гігієнічна характеристика робочого положення лікаря-стоматолога


Про автора:

Буря Л. В.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В роботі за допомогою фотогоніометричного методу вивчено ергономічні особливості робочих поз лікаря-стоматолога. Дослідження проводились під час лікувального прийому в типових стоматологічних поліклініках та приватних стоматологічних кабінетах. В експерименті приймали участь 63 лікаря у віці від 25 до 60 років зі стажем роботи за спеціальністю від 0,5 до 20 років. За результатами фізіолого-гігієнічної оцінки доведено, що більшість лікарів працює в нераціональному робочому положенні. Найоптимальнішою робочою позою, як показують дослідження, є положення сидячи, коли пацієнт знаходиться лежачи.

Ключові слова:

ергономіка, робоча поза, лікар-стоматолог

Список цитованої літератури:

  • Баке М. Я. Факторы риска здоровья медицинских работников / М. Я. Баке, И. ю. Лусе, Д. Р. Спруджа и [др.] // Меди-цина труда и промышленная экология. – 2002. – №3. – С. 28-33.
  • Борисенко А. В. Организация работы врача-стоматолога и возможные профессиональные вредности / А. В. Борисен-ко // Стоматолог. – 2000. – № 5. – С. 48-51.
  • Буря Л. В. Ергономічні вимоги до організації роботи в стоматологічному кабінеті / Л. В. Буря, О. В. Катрушов // Актуальні проблеми сучасної медицини. – 2005. – Т. 5, №1 (9). – С. 150.
  • Капцов В. А. Труд и здоровье медицинских работников как проблема медицины труда / В. А. Капцов // Мед. помощь. – 1996. – №2. – С. 15-17.
  • Качесов В. А. Клинические проявления и некоторые способы профилактики профессиональных заболеваний стома-тологов-остеохондроза и плечелопаточного периартрита / В. А. Качесов // Новое в стоматологии. – 1998. – №4. – С. 65-71.
  • Косарев В. В. Профессиональные заболевания медицинских работников / В. В. Косарев. – Самара, 1998. – 200 с. 17. Потапов А. А. Основы гигиены труда медработников разных специальностей / А. А. Потапов // Вестник гигиены и эпи-демиологии. – 2003. – Т. 7, №2. – С. 254-260.
  • Milos Praus Эргономика в стоматологии / Praus Milos // Новое в стоматологии. – 2001. – №4. – С. 10-18.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 324-327 сторінки, код УДК 613. 6 + 616. 31:614. 25