Удод О. А., Хачатурова К. М., Костенко Р. С., Новікова Е. В.

Нові клінічні підходи до відновлення контактних поверхонь жувальних зубів


Про автора:

Удод О. А., Хачатурова К. М., Костенко Р. С., Новікова Е. В.

Рубрика:

СТОМАТОЛОГІЯ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У статті надано порівняльну клінічну оцінку якості реставрацій на контактних поверхнях жувальних зубів із матеріалів світового твердіння в умовах використання різних способів відновлення у строк 12 місяців. Запропонований спосіб відновлення забезпечує більш високу якість реставрацій і дозволяє значно знизити якість ускладнень.

Ключові слова:

жувальні зуби, контактні поверхні, реставрації, матеріали світлового твердіння, клінічна оцінка

Список цитованої літератури:

  • 1. Борисенко А. В. Кариес зубов / А. В. Борисенко. – К.: Книга плюс, 2005. – 416 с.
  • 2. Боровский Е. В. Терапевтическая стоматология / Е. В. Боровский. – М.: Медицинское информационное агентство, 2004. – 840 с.
  • 3. Николаев А. И. Практическая терапевтическая стоматология: учебн. пособ. [4-е изд.] / А. И. Николаев, Л. М. Цепов – М.: МЕДпресс-информ, 2005. – 548 с.
  • 4. Пат. UA 50971 U Україна МПК (2009) А61С5/00 Пристрій для відновлення апроксимальних каріозних порожнин / Удод О. А., Хачатурова К. М; заявл. 18. 01. 2010; опубл. 25. 06. 2010, Бюл. №12.
  • 5. Пат. 57071 України на корисну модель, МПК А 61 С 5/00. Спосіб оцінки крайового прилягання реставраційного матеріалу на приясенній стінці апроксимального відновлення жувального зуба.
  • 6. Спосіб клінічної оцінки апроксимальних відновлень жувальних зубів / О. А. Удод, К. М. Хачатурова. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №34877 від 08. 09. 2010 р.
  • 7. Ryge G. Клинические критерии / G. Ryge // Клиническая стоматология. – 1998. – №3. – С. 40–46.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 375-378 сторінки, код УДК 616. 314. 5/8-085