Плетенецька А. О.

Судово-медична оцінка надання медичної допомоги померлим додобово у залежності від тривалості лікування та знаходження пацієнтів у стаціонарі


Про автора:

Плетенецька А. О.

Рубрика:

СУДОВА МЕДИЦИНА

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Проведено ретроспективний аналіз випадків додобової летальності у багатопрофільній лікарні м. Києва та вивчення дефектів надання медичної допомоги померлим додобово у залежності від тривалос-ті лікування та знаходження пацієнтів у стаціонарі. Летальні випадки аналізували за різними показниками. Також враховували спів падіння чи розходження діагнозу медичних працівників ШМД з патоморфологічним діагнозом та дефекти надання медичної допомоги. Результати допоможуть аналізувати дефекти надання медичної допомоги на догоспітальному та ранньому госпітальному етапі та виявити основні причини цих дефектiв у випадках проведення судово-медичних експертиз з приводу лікарських помилок.

Ключові слова:

судово-медична експертиза, додобова летальність, часовий проміжок, тривалість ліку-вання, дефект надання медичної допомоги

Список цитованої літератури:

  • 1. Валеев З. Г. Оценка госпитального этапа оказания скорой медицинской помощи больным при досуточной леталь-ности / З. Г. Валеев, В. Г. Беляков, Л. Я. Саляхова // Казанский медицинский журнал. – 2013. – Т. 94, №1. – С. 111-114.
  • 2. Верткин А. Л. Полиморбидность – причина диагностических ошибок и расхождения клинического и морфологическо-го диагнозов / А. Л. Верткин, Е. А. Петрик, О. ю. Аристархова // Врач скор. пом. – 2012. – №4. – С. 63-66.
  • 3. Сміянов В. А. Визначення якості медичної допомоги та концепції її розвитку / В. А. Сміянов // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я. – 2011. – №1. – С. 86-95.
  • 4. Стеблюк В. В. Правові та морально-етичні аспекти кримінальних правопорушень у сфері професійної діяльності ме-дичних працівників / В. В. Стеблюк // Судово-медична експертиза. – 2013. – №2. – С. 45- 48.
  • 5. Судебно-медицинская экспертиза [Елекстронний ресурс] – Режим доступу: http://www. melamed. com. ua/index. php?id=286 (2012). – Назва з екрану.
  • 6. Федчишин Н. є. Вартісна оцінка швидкої медичної допомоги в Тернополі / Н. є. Федчишин // Вісник соціальної гігієни. – 2011. – №4. – С. 106-108.
  • 7. O’Brien E. C. Stroke mortality, clinical presentation and day of arrival: the Atherosclerosic Risk In Communities (ARIC study) / E. C. O’Brien, K. M Rose., E. Shakar, W. D. Rosamond // Stroke Res Treat. – 2011. – Vol. 2011. – P. 1-8.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 2 Том 3 (109), 2014 рік , 379-384 сторінки, код УДК 340. 6: 614. 23/. 25: 616-082