Слабкий Г. О., Пархоменко Г. Я., Астахова Н. Ю.

ЗДОРОВ’Я 2020 – НОВА ЄВРОПЕЙСЬКА ПОЛІТИКА І СТРАТЕГІЯ В ІНТЕРЕСАХ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ


Про автора:

Слабкий Г. О., Пархоменко Г. Я., Астахова Н. Ю.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

У 2012 році на сесії Європейського регіонального комітету ВООЗ затвердили основи нової регіональної політики охорони здоров’я – Здоров’я 2020, яка базується на фактичних даних і спирається на проголошені ВООЗ цінності. Основною метою цієї політики є поліпшення здоров’я для всього населення регіону і скорочення нерівності стосовно здоров’я за допомогою вдосконалення лідерства та стратегічного керівництва щодо здоров’я населення. В Україні, базуючись на даних документа ВООЗ, необхідно розро- бити національну стратегію забезпечення формування відповідальності держави і суспільства за роботу з охорони здоров’я. Відповідальність всього суспільства і держави за охорону здоров’я повинна спиратися на міцну політичну прихильність, раціональне державне управління та підтримку з боку суспільства.

Ключові слова:

комітет ВООЗ, регіональна політика охорони здоров’я – Здоров’я 2020

Список цитованої літератури:

  • Здоровье 2020. Основы европейской политики и стратегии для ХХI века. Всемирная организация здравоохранения. 2013. – 224 с.
  • European action plan for strengthening public health capacities and services. Copenhagen. WHO Regional Office for Europe. 2012. (http://www. euro. who. int/_data/assets/pdf_file/0005/171770/ RC62wd12rev1-Eng. pdf).
  • Acheson D. Public health in England: the report of the Committee of Inquiry into the Future Development of the Public Health Function. London, H. M. Stationery Office, 1988.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 1 (110), 2014 рік , 16-20 сторінки, код УДК 61:614