Бібик І. Г.

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ НАДАННЯ ПСИХІАТРИЧНОЇ ДОПОМОГИ ЛІКАРЕМ ЗАГАЛЬНОЇ ПРАКТИКИ / СІМЕЙНИМ ЛІКАРЕМ


Про автора:

Бібик І. Г.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Запропоновано діагностичну модель, яка дозволяє передбачити вірогідну наявність розладів психіки і поведінки у пацієнтів, які звернулись до ЛЗП/СЛ з приводу психічного здоров’я. Використання на- веденого методу дозволяє ЛЗП/СЛ на ранніх етапах розвитку розладів психіки і поведінки комплексно ви- явити потенційну групу ризику та своєчасно рекомендувати спеціалізовану психіатричну допомогу

Ключові слова:

діагностичний алгоритм, порушення психіки та поведінки

Список цитованої літератури:

  • Закон України 07. 07. 2011 р. № 3612-V «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» електронний ресурс: http://zakon4.rada.gov ua/ laws/show/3612-17.
  • Наказ МОЗ України від 31. 03. 2010 № 283 «Про затвердження заходів МОЗ України щодо вдосконалення організації медичної допомоги особам з психічними розладами на рівні первинної медико-санітарної допомоги на 2010-2012 роки» електронний ресурс : http://moz. gov. ua/ua/portal/dn_20100331_283. html.
  • Организационные и методические аспекты проекта «Пациент и его семья: от психиатрического просвещения к со- циальной интеграции». Пособие для профессионалов, работающих в сфере психического здоровья / Под редакцией проф. В. С. Ястребова. – М.: МАКС Пресс, 2008. – 133 с.
  • Плужнікова Т. В. Основні фактори ризику виникнення церебровас- кулярних захворювань і особливості їх прояву / Т. В. Плужнікова // Охорона здоров’я України. – 2008. – № 1 (29). – С. 208–209.
  • Смулевич А. Б. Депрессии при соматических заболеваниях. М.: Мед. информ. агентство, 2003. – 432 с.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 1 (110), 2014 рік , 38-41 сторінки, код УДК 616. 89:614. 254. 3