Видойник О. Я.

ПОКАЗНИКИ ГОМЕОСТАЗУ РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ У ДІТЕЙ ЗІ СТОМАТОЛОГІЧНОЮ ЗАХВОРЮВАНІСТЮ НА ФОНЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ


Про автора:

Видойник О. Я.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Досліджено порівняльний аналіз біохімічних маркерів запалення у ротовій рідині (швидкість ви- ділення слини, рh, кількість лейкоцитів у ротових змивах, малоновий діальдегід, супероксиддисмутаза, ка- талаза, глютатіонпероксидаза, загальна протеолітична активність, аспаррттрансаміназа) у дітей зі стомато- логічною захворюваністю на фоні бронхіальної астми в порівнянні з особами дитячого віку з карієсом зубів і запальними захворюваннями пародонта без супутніх соматичних захворювань та здоровими дітьми з інтак- тними зубами і пародонтом. У результаті дослідження встановлено, що у дітей з карієсом зубів і захворюван- нями тканин пародонта відзначається посилення функції слинних залоз, інтенсифікація ПОЛ при виснаженні антиоксидантної системи, підвищення рівня загальної протеолітичної активності, напруга факторів клітинної ланки місцевого імунітету, що призводить до значного погіршення клінічного перебігу карієсу і захворювань тканин пародонта у даного контингенту хворих.

Ключові слова:

карієс, запальні захворювання пародонта, діти, бронхіальна астма

Список цитованої літератури:

  • Балаболкин И. И. Бронхиальная астма у детей / И. И. Балаболкин. – М.: Медицина, 2003. – 203 с.
  • Биохимические маркеры воспаления тканей ротовой полости / А. П. Левицкий, О. В. Деньга, О. А. Макаренко [и др.].– Одеса : КП «Одеська міська друкарня, 2009. – 101 с.
  • Медична статистика / [О. Приходський, А. Голяченко, Л. Морара та ін.]. – Тернопіль : ЛІЛЕЯ, 2000. – 140 с.
  • Назаренко Г. И. Клиническая оценка результатов лабораторных исследований: уч. пособ. / Г. И. Назаренко, А. А. Кли- кун. – М.: Медицина, 2000. – 544 с.
  • Сукманский О. И. Биологически активные вещества слюнных желез / О. И. Сукманский. – Київ : Здоров’я, 1991. – 112 с.
  • Kantarci A. Host-mediated resolution of inflammation in periodontal diseases / A. Kantarci, H. Husturk // Periodontology 2000. – 2006. – Vol. 110. – P. 144-163.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 1 (110), 2014 рік , 47-50 сторінки, код УДК 616. 314. 18–002. 4–031. 81–322