Герасименко Л. О.

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОПАТОЛОГІЧНОГО СТАНУ, СПРЯМОВАНОСТІ ОСОБИСТОСТІ, СЕКСУАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ ЖІНОК З РОЗЛАДОМ АДАПТАЦІЇ


Про автора:

Герасименко Л. О.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Представлено результати вивчення особливостей психоемоційного стану, психопатологічних розладів, ситуативної, реактивної тривожності, спрямованості особистості, психосексуальних типів, органі- зації сексуальної поведінки у жінок з розладами адаптації.

Ключові слова:

розлад адаптації, пролонгована депресивна реакція, спрямованість особистості, пси- хосексуальні типи, сексуальна поведінка.

Список цитованої літератури:

  • Классификация психических и поведенческих расстройств:клинические описания и указания по диагностике / Науч. ред. Ю. Л. Нуллер, С. Ю. Циркин. – Киев : Факт, 1999. – 272 с.
  • Кришталь В. В. Сексологія / В. В. Кришталь, Є. В. Кришталь, Т. В. Кришталь. – Харків : Фоліо, 2008. – 990 с. Нарушение психосексуального развития / В. М. Маслов [и др.] // Частная сексопатология. – 1983. – № 2. – С. 27-108.
  • Невротичні, соматоформні розлади та стрес / Л. М . Юр’єва [та ін.]. – Дніпропетровськ [б. в.], 2005. – 96 с. Подкорытов В. С. Депрессии. Современная терапия / В. С. Подкорытов, Ю. Ю. Чайка. – Харьков : Торнадо, 2003. – 352 с.
  • Masters W. H. Textbook of Sexual Medicine / W. H. Masters, V. Johnson, B. Kolodny. – Boston : Miss Little Brown, 1984. – 357 р.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 1 (110), 2014 рік , 64-68 сторінки, код УДК 616. 89 – 008. 449- 005. 2