Горачук В. В.

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ САМООЦІНКИ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ У ЧЕРНІГІВСЬКІЙ ОБЛАСНІЙ ДИТЯЧІЙ ЛІКАРНІ


Про автора:

Горачук В. В.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Мета дослідження: провести порівняльну оцінку та аналіз функціонування системи управління якістю медичної допомоги Чернігівської обласної дитячої лікарні у 2011р. та 2013 р. з визначенням напрям- ків поліпшення. Об’єкт дослідження: система управління якістю медичної допомоги, побудована на основі національних стандартів ДСТУ ISO 9001:2009, та результати її діяльності за 2011-2013 рр. Методи дослі- дження: системного підходу і аналізу, статистичного аналізу, графічний, самооцінки. Встановлено, що за пе- ріод 2011-2013 років відбулись позитивні зміни за кожним складовим елементом системи управління якіс- тю. Разом з тим, оцінка жодного елементу не досягла вищого рівня – 5 балів за обраною шкалою. Найбільш проблемними областями залишались інформаційне забезпечення – оцінка 3,2±0,85 балів, забезпечення медичним обладнанням – оцінка 3,3±0,98 балів, управління лікувально-діагностичним процесом – оцінка 3,6±0,51 балів, належні умови робочого середовища – оцінка 3,8±0,56 балів. Результати самооцінки засвідчили поліпшення діяльності в сфері управління якістю за усіма елементами системи, а також вказали на проблемні області, що вимагають уваги керівництва.

Ключові слова:

система управління якістю, самооцінка, елементи системи, стандарти, поліпшення якості.

Список цитованої літератури:

  • Горачук В. В. Методические подходы к организации самооценки в системе управления качеством / В. В. Горачук // Вестник врача, Самарканд. – № 3. – 2013. – С. 55-59.
  • Маслов Д. В. Самооценка в системе координат «измерение показателей – внутренний аудит – модели совершенства»/ Д. В. Маслов // Методы менеджмента качества. – № 1. – 2008. – С. 15-20.
  • Маслов Д. В. Самооценка в системе координат «измерение показателей – внутренний аудит – модели совершенства»/ Д. В. Маслов // Методы менеджмента качества. – № 2. – 2008. – С. 30-34.
  • Новіков В. М. Діагностичне самооцінювання як невід’ємний елемент сучасної системи управління / В. М. Новіков // Стандартизація, сертифікація, якість. – № 2. – 2011. – С. 38-40.
  • Про внесення змін до наказу МОЗ України від 14 березня 2011 року № 142 «Про вдосконалення державної акредитації закладів охорони здоров’я». – МОЗ України, 2013. – № 1116 від 20. 12. – Нормативний документ МОЗ України :0

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 1 (110), 2014 рік , 78-82 сторінки, код УДК 614. 2:616-082