Грузинський О. В.

ЗАСТОСУВАННЯ ПОЛІМЕРАЗНО-ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ З МАЕТОЮ ВИЯВЛЕННЯ ХЕЛІКОБАКТЕРНОЇ ІНФЕКЦІЇ ПРИ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЖОВЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ


Про автора:

Грузинський О. В.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Обґрунтовано перспективність застосування полімеразно-ланцюгової реакції з метою вияв- лення бактерій роду Helicobacter при захворюваннях жовчовивідних шляхів. Доведено, що це високоспеци- фічний метод оскільки безпосередньо вказує на наявність в досліджуваному матеріалі специфічної ділянки ДНК збудника хвороби. У нашому дослідженні при використанні однакової методики виділення ДНК із зразків жовчі та слизової жовчного міхура отримані результати, що вказують на присутність генів бактерії в 42% випадків. Доведено, що молекулярна біологія нині є надзвичайно цінним інструментом для ідентифікації мікро- організмів. Полімеразно-ланцюгова реакція може стати «золотим» стандартом детекції бактерій роду Helicobacter. Узагальнюючи проаналізовані літературні дані, можна стверджувати, що певну роль у формуванні жов- чних каменів відіграють окремі види бактерій роду Helicobacter.

Ключові слова:

жовчокам’яна хвороба полімеразно-ланцюгова реакція, Helicobacter, діагностика

Список цитованої літератури:

  • Исаева Г. Ш. Возможное участие бактерий рода Helicobacterв патогенезе гепатобилиарных заболеваний / Г. Ш. Иса- ева // Российский журнал гастроэнтерологии, гепатологии, колопроктологии. – 2008. – № 4. – С. 14-22.
  • Исаева Г. Ш. Helicobacter pylori у больных с заболеваниями гепатобилиарной системы / Г. Ш. Исаева, э. Р. Абузарова, Ю. В. Валеева [и др.] // Журнал микробиологии, эпидемиологии, иммунобиологии. – 2009. – № 2. – С. 96-101.
  • Kyoko Ito Adherence, Internalization, and Persistence of Helicobacter pylori in Hepatocytes / Ito Kyoko, Yamaoka Yoshio, Ota Hiroyoshi [et al.] // Dig. Dis. Sci. – 2008. – Vol. 53(9). – Р. 2541–2549.
  • Cнntia Presser Silva Association of the Presence of Helicobacter in Gallbladder Tissue with Cholelithiasis and Cholecystitis / Cнntia Presser Silva, Jъlio Carlos Pereira-Lima, Adriana Gonзalves Oliveira [et al.] // Clin. Microbiol. – 2003. – Vol. 41(12). – Р. 5615–5618.
  • Xuan S. Y. Association between the presence of H. pylori in the liver and hepatocellular carcinoma: a meta-analysis / S. Y. Xuan// World J. Gastroenterol. – 2008. – Vol. 14, № 2. – P. 307-312.
  • Сhen D. F. H. pylori exist in the gallbladder mucosa of patients with chronic cholecystitis / D. F. Сhen, L. Hu, P. Yi [et al.] // W. J. Gastroenterol. – 2007. – Vol. 13, № 10. – P. 1608–1611.
  • Chronic Helicobacter Infection of the Human Liver and Bile Are Common and May Trigger Autoimmune Disease. Torkel Wad- strцm, Еsa Ljungh, MD // Current Gastroenterology Reports. – 2002. – 350 p.
  • Monstein H. J Identification of Helicobacter pylori DNA in human cholesterol gallstones / H. J. Monstein, Y. Jonsson, J. Zdolsek, J. Svanvik // Gastroenterol. – 2002. – Vol. 37(1). – P. 112-119.
  • Yakoob J. Helicobacter pylori: association with gall bladder disorders in Pakistan / J. Yakoob, M. R. Khan, Z. Abbas, W. Jafri // Br. J. Biomed. Sci. Adana. – 2011. – Vol. 68(2). – Р. 59-64.
  • . Karagin P. H. Helicobacter species and common gut bacterial DNA in gallbladder with cholecystitis / P. H. Karagin, U. Stenram,T. Wadstrom, A. Ljungh // World J. Gastroenterol. – 2010. – Vol. 16 (38). – P. 4817–4822.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 1 (110), 2014 рік , 90-93 сторінки, код УДК 616. 36-092: 579. 835. 12