Довгань Р. С.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАКОЛОГІЇ ХІМІОТЕРАПЕВТИЧНИХ ЗАСОБІВ СТУДЕНТАМ СТОМАТОЛОГіЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ


Про автора:

Довгань Р. С.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

При читанні лекцій, проведенні практичних занять особливу увагу необхідно приділити розділу, присвяченому фармакології хіміотерапевтичних засобів, які запобігають розвитку патогенних мікроорганіз- мів і попереджають або ліквідують запальний процес. З науково-методичних аспектів викладання студентам фармакології хіміотерапевтичних засобів доцільно звернути увагу на механізми протимікробної дії груп пре- паратів, які порушують синтез оболонки мікробної клітини, функцію клітинної мембрани, порушують синтез білка та синтез нуклеїнових кислот, що в кінцевому підсумку призводить до змін основних метаболічних про- цесів в мікроорганізмах. Вивчення фармакології хіміотерапевтичних засобів студентами стоматологічного факультету є важливим для успішного застосування у майбутній клінічній практиці.

Ключові слова:

фармакологія хіміотерапевтичних засобів, фармакокінетика, фармакодинаміка

Список цитованої літератури:

 • Вебер В. Р. Клиническая фармакология для стоматологов / В. Р. Вебер, Б. Т. Мороз – С. Петербург : Человек, 2007. – 384 с.
 • Верткин А. Л. Клиническая фармакология для студентов стоматологических факультетов / А. Л. Верткин – М.: ГэОТАР– Медицина, 2007. – 464 с.
 • Викитенко Ю. А. Оценкаефективности зубных паст на основе натуральных компонентов / Ю. А. Викитенко., О. А. По- повкина., М. Ю. Сач., Т. В. Купец // Терап. стоматология. – 2012. – №1 – С. 9–12
 • Дроговоз С. М. Фармакологія на допомогу лікарю, провізору, студенту / С. М. Дроговоз. – Харків : ВЦ «ХАІ», 2000 –480 с.
 • Кукес В. Г. Клиническая фармакология: Уч. / Науч. ред. В. Г. Кукеса, А. К. Стародубцева. – М. ГэОТАР–Медиа, 2006 – 640 с.
 • Скакун М. П. Основи фармакології з рецептурою / М. П. Скакун, К. А. Посохова. – Тернопіль : Укрмедкнига, 2004. – 604 с.
 • Слепцов В. П. Антибактериальные препараты в практической медицине / В. П. Слепцов, А. П. Викторов. – Симферо- поль : ОАО Симферопольская городская типография (СГТ), 2007. – 356 с.
 • Скорикова Л. А. Пропедевтика стоматологических заболеваний Учебное пособие для студентов медицинских вузов / Л. А. Скорикова. – 2002. – 640 с.
 • Справочник врача – стоматолога по лекарственным препаратам / Под. ред. Ю. Д. Игнатова. – Санкт-Петербург : Фо- лиант, 2005 – 400 с.
 • Фармакология / Под. ред. проф. Р. Н. Аляутдина. – М.: ГэОТАР- Медиа, 2010. – 832 с.
 • Фармакология. – Cito! (Фармакологическая логика) учеб. для вузов / Под ред. С. М. Дроговоз. – Харьков : СИМ, 2007.– 236 с.
 • Фармакологія / І. С. Чекман, В. М. Бобирьов, Н. О. Горчакова [та ін.]. – Вінниця : Нова книга, 2010. – 480 с.
 • Фармакологія: Підручник. Видання 2-е / Чекман І. С., Горчакова Н. О., Казак Л. І. [та ін.]. – Вінниця : Нова книга. 2011.– 784 с.
 • Чекман И. С. Фармакология, рецептура, практические занятия / И. С. Чекман, Н. А. Горчакова, П. А. Галенко–Яро- шевський. – К.: ООО «Рада», 2010. – 832 с.
 • Chekman I. S. Pharmacology / I. S. Chekman, N. O. Gorchakova, N. I. Panasenko, P. O. Bekh. – Vinitsya : Nova Kniha Publish- ers, 2006. – 384 p.
 • Lippincott’s Illustrated: Reviews Pharmacology / Finkel R., Clark M. A., Cubeddu L. X. [et al.]/ – Philadelphia, Tokyo : Lippin- cott Williams and Wilkins, 2009. – 564 p.
 • Modern pharmacology with clinical applications / Edited by Ch. R. Craig, R Est. Stitrel. – Philadelphia. «Tokyo», Lippincott Williams and Wilkins, 2004. – 824 p.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 1 (110), 2014 рік , 99-105 сторінки, код УДК 378. 616-057. 875:371. 45