Жабо Т. М.

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК МЕДИКО-СОЦІАЛЬНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ В УКРАЇНІ ТА НА ПОЛТАВЩИНІ


Про автора:

Жабо Т. М.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Проаналізовані історичні етапи становлення медико-соціальної експертизи від часів князя Володимира до наших днів. Визначені перші нормативні акти, якими керувалися при утриманні інвалідів. Детально показаний активний розвиток медико-соціальної експертизи двадцятого сторіччя.

Ключові слова:

медико-соціальна експертиза, Полтавщина, історія медицини

Список цитованої літератури:

  • Довідка Державного архіву Полтавської області, 2011 р.
  • Долгоруков Н. А. Доклад постоянной медицинской комиссии 5-му очередному губернскому земскому собранию / Н. А. Долгоруков, А М. Жуковский. – Полтава, 1869. – 21 с.
  • Думанський Ю. В. Історія медицини України в дзеркалі фалеристики. Каталог медичних знаків / Ю. В. Думанський, О. В. Синяченко. – Донецьк, 2011. – 320 с.
  • Павловський І. Ф. Очерк деятельности малороссийского генерал-губернатора князя А. Б. Куракина (1802-1808 гг.) – Полтава, 1914.
  • Труды Полтавской ученой архивной комиссии. – Полтава, 1913 г.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 1 (110), 2014 рік , 110-113 сторінки, код УДК 614. 3(477)