Жеро С. В., Готько Є. С., Цигика Д. Й., Ігнатко В. Я., Погорєлова Н. Є.

ДИНАМІКА ЗАХВОРЮВАНОСТІ МІСЬКОГО НАСЕЛЕННЯ НА РАК МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ ТА НЕОБХІДНІСТЬ ПОДАЛЬШОГО ВПРОВАДЖЕННЯ СКРИНІНГОВИХ ПРОГРАМ В ПРАКТИКУ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я


Про автора:

Жеро С. В., Готько Є. С., Цигика Д. Й., Ігнатко В. Я., Погорєлова Н. Є.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Рак молочної залози (РМЗ) в Україні посідає перше місце в структурі захворюваності жіночого населення на злоякісні новоутворення (ЗН). Мета дослідження – порівняльний аналіз захворюваності на РМЗ жіночого населення в обласних центрах Придніпровсько-Донецького інтенсивного промислового регіону (м. Дніпропетровськ) та Закарпатської області (м. Ужгород), яка за природно-кліматичними умовами належить до рекреаційної зони, а також оцінити вплив впровадження скринінгових програм на показники дорічної леталь- ності хворих на РМЗ. Виявлене перевищення інтенсивних показників захворюваності на РМЗ в обласних цен- трах обох регіонів, які сягали понад 90 випадків на 100 тис. жіночого населення. Можливим чинником високої захворюваності на РМЗ міського населення є зміни гендерної поведінки під впливом урбанізації. Впровадження мамографічного скринінгу сприяє зменшенню загальної та дорічної смертності жіночого населення від РМЗ.

Ключові слова:

рак молочної залози, захворюваність, скринінг

Список цитованої літератури:

  • Веб-ресурс Національного канцер-реєстру України http://users. i. kiev. ua/~ucr/.
  • Приходченко В. В. Фактори розвитку раку грудної залози у жінок / В. В. Приходченко, О. В Приходченко // Український медичний альманах. – 2008. – Т. 11, № 1. – С. 180 – 185.
  • Шульгіна В. В. Епідеміологія та скринінг раку молочної залози / В. В. Шульгіна // Буковинський медичний вісник. – 2007. – Т. 11, №3. – С. 145-147.
  • American Cancer Society Guidelines Still Advice Yearly Mammography for Women Aged 40 to 49 Years CA Cancer // J. Clin. – 2007. – Vol. 57. – P. 187-188.
  • Giordano L. Mammographic screening programmes in Europe: organization, coverage and participation / L. Giordano, L. von Karsa, M. Tomatis [et al.] // J. Med. Screen. – 2012. – Vol. 19 (Suppl. 1). – P. 72–82.
  • Knutson D. Screening for Breast Cancer: Current Recommendations and Future Directions / D. Knutson, E. Steiner // American Family Physician 2007. – Vol. 75, № 1. – P. 1660 – 1666.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 1 (110), 2014 рік , 123-126 сторінки, код УДК 618. 19-006. 6-036. 22-07