Іщейкін К. Є., Потяженко М. М., Люлька Н. О., Соколюк Н. Л., Хайменова Г. С.

СУЧАСНИЙ ПІДХІД ДО ПРОФІЛАКТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ ЗАХВОРЮВАНЬ БРОНХОЛЕГЕНЕВОЇ СИСТЕМИ ВІРУСНОЇ ЕТІОЛОГІЇ


Про автора:

Іщейкін К. Є., Потяженко М. М., Люлька Н. О., Соколюк Н. Л., Хайменова Г. С.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

За офіційними даними МОЗ в Україні за рік реєструється 10 – 15 млн. хворих на гострі рес- піраторні захворювання (ГРЗ), у тому числі і на грип. Надзвичайна активність механізму передачі при цих інфекціях обумовлює їх широке розповсюдження і високу інтенсивність епідемічного процесу. Вони є най- більш масовими захворюваннями, які займають провідне місце в структурі інфекційних хвороб і становлять 80 – 90% від усіх випадків інфекційної патології. Була досліджене доцільність використання амінокапронової кислоти (АКК), яка створює бар`єр для ві- русів грипу та інших ГРВІ, блокуючи проникнення вірусу в клітини носоглотки ті бронхолегеневої системи на ранніх етапах взаємодії вірусу з чутливими клітинами. Та зроблено висновки, що в період епідемічного підйому захворюваності на ГРВІ з екстрено-профілактичною цілю доцільно рекомендувати одночасне при- ймання АКК у вигляді інтраназально-пероральної форми.

Ключові слова:

гострі респіраторні захворювання, противірусні засоби, інгібітор протеолізу амінока- пронова кислота

Список цитованої літератури:

  • Гриневич О. Й., Грип : уроки / О. Й. Гриневич, І. Г. Маркович // Укр. мед. часопис. – 2010. – №5 (79) – С. 28-32. Князевич В. М. Грип: моніторинг і прогноз розвитку епідситуації, епідеміологічні особливості епідемії грипу А в Україні в епідсезоні 2011 – 2012 рр. та першочергові заходи протидії / В. М. Князевич, Л. М. Мухарська, І. В. Шпак та ін. // Інфекційні хвороби. – 2012. – №1. – С. 5-14.
  • Лозицький В. П. Амінокрапонова кислота – засіб для лікування і профілактики грипу та ГРВІ / В. П. Лозицький, А. С. Федчук, Т. Л. Гридіна, С. В. Поздняков // Український хіміотерапевтичний журнал. – №1-2(23) 2010. – С. 74-77. Міністерство охорони здоров’я України, Наказ МОЗ України від 12. 08. 2009 р. №590 «Про затвердження методичних рекомендацій «Принципи діагностики та лікування хворих на гострі респіраторні вірусні захворювання» // Укр. мед. часопис. – 2010. – С. 24-29 (http://www. umj. com. ua/article/8047).
  • Пат. 83165, Україна, МПК А61К33/18. Спосіб профілактики та лікування гострої респіраторної вірусної інфекції в період епідемічного підйому захворюваності у дорослих хворих/ Іщейкін К. Є., Потяженко М. М., Люлька Н. О., Соколюк Н. Л., Настрога Т. В., Кітура О. Є., Гаєвський С. О., Хайменова Г. С. – Українська медична стоматологічна академія, м. Полтава– № u 2013 03465; публ. 27. 08. 2013. Бюл. № 16.
  • Пинчук М. П. Роль иммунных нарушений при гриппе и пути их коррекции / М. П. Пинчук // Новая медицина тысячеле- тия, 2. – 2010. – С. 16 – 23.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 1 (110), 2014 рік , 135-138 сторінки, код УДК [616. 23/. 24 – 002 : 616. 98] – 08 – 084