Клименко В. І., Смирнова І. В.

ПРОБЛЕМИ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ (ЗА ДАНИМИ АНКЕТУВАННЯ ЛІКАРІВ СТОМАТОЛОГІВ-ТЕРАПЕВТІВ)


Про автора:

Клименко В. І., Смирнова І. В.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

В статті проаналізовано забезпеченість лікарями стоматологами населення Запорізької області. Встановлено, що воно в 2 рази нижче середнього показника по Україні. За даними анкетування лікарів наведені провідні причини незадоволеності роботою в медичних закладах в залежності від їх форми власності.

Ключові слова:

організація стоматологічної допомоги, кадри, задоволеність роботою

Список цитованої літератури:

  • Бугорков И. В. экономические факторы повышения конкурентоспособности стоматологических учреждений Донец- кой области / И. В. Бугорков // Економічний вісник Донбасу. – 2009. – № 2. – С. 46-47.
  • Данилов Е. О. Кадровое обеспечение и проблемы использования трудовых ресурсов стоматологической службы / Е. О. Данилов, Б. Т. Мороз, А. В. Цимбалистов // Институт Стоматологии. – 2005. – № 4. – С. 12-16.
  • Данилов Е. О. Обучение персонала как фактор развития стоматологической практики / Е. О. Данилов, Т. Ш. Мчедлид- зе // Институт Стоматологии. – 2001. – № 3. – С. 2-5.
  • Ларенцова Л. И. Изучение профессионального стресса у врачей стоматологов / Л. И. Ларенцова, Ю. М. Максимов- ский // экономика и менеджмент в стоматологии. – 2005. – №1(15). – С. 66-70.
  • Савчук О. В. Концептуальні напрями формування економічно орієнтованих форм стоматологічних організацій в Україні / О. В. Савчук // Вісник стоматології. – 2013. – № 2 – С. 100-103.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 1 (110), 2014 рік , 153-156 сторінки, код УДК 614. 21.:616. 31]:303. 62