Регеда М. С., Колішецька М. А., Ковалишин О. А.

ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ ТІОТРИАЗОЛІНУ НА ЗРУШЕННЯ ЦИТОКІНОВОГО СТАТУСУ В СИРОВАТЦІ КРОВІ ЗА УМОВ ФОРСУВАННЯ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ


Про автора:

Регеда М. С., Колішецька М. А., Ковалишин О. А.

Рубрика:

ЗМІСТ

Тип статті:

Наукова стаття

Анотація:

Метою нашого дослідження було визначення характеру порушень вмісту рівня прозапальних інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) і фактору некрозу пухлин-α (ФНП-α) та протизапальних цитокінів інтерлейкіну-10 (ІЛ- 10) у сироватці крові морських свинок та оцінка впливу препарату тіотриазоліну на цитокіновий профіль за умов формування експериментальної бронхіальної астми (БА). Встановлено суттєву перевагу прозапальної активності цитокінів, яка зростає по мірі розвитку патоло- гічного процесу, і, водночас, зниження протизапального ІЛ-10. Виявлено коригуючу дію тіотриазоліну на до- сліджувані показники цитокінового профілю.

Ключові слова:

бронхіальна астма, цитокіни, тіотриазолін

Список цитованої літератури:

Абатуров О. Е. Вміст прозапальних інтерлейкінів ІЛ-1в та ІЛ-6 у сироватці крові дітей з повторними та тривалими го- стрими респіраторними захворюваннями / О. Е. Абатуров, І. Л. Височина // Укр. медичний часопис. – 2002. – № 9-10. – С. 122-124.

Демьянов А. В. Диагностическая ценность исследований уровней цитокинов в клинической практике / А. В. Демьянов, А. Ю. Котов, А. С. Симбирцев // Цитокины и воспаление. – 2003. – Т. 2, №3. – С. 20-33.

Дудка П. Ф. Клінічні аспекти порушення на рівні опозиційних цитокінів у хворих на хронічні обструктивні захворювання легень / П. Ф. Дудка, Д. В. Добрянський, Н. Г. Бичкова // Лікарська справа. – 2009. – № 5-6. – С. 27-31.

Лапшин В. Ф. Астма-фенотипы в детском возрасте / В. Ф. Лапшин, Т. Р. Уманец // Здоров’я України. – 2009. – № 4/1. – С. 12–14.

Нікітін Є. В. Роль цитокінів у патогенезі інфекційних захворювань / Є. В. Нікітін, Т. В. Чабан, С. К. Сервецький // Інфекційні хвороби. – 2007. – № 1. – С. 51-57.

Победьонна Г. П. Системні порушення цитокінового, оксидантного та стреслімітуючого гомеостазу при загостренні бронхіальної астми важкого перебігу / Г. П. Победьонна // Астма та алергія. – 2005. – № 2-4. – С. 22-24.

Чернушенко Е. Ф. Актуальные проблемы иммунологии во фтизиатрии и пульмонологии / Е. Ф. Чернушенко // Укр. пульмонол. журн. – 2003. – № 2. – С. 94–96.

Aganche I. Untangling asthma phenotypes and endotypes / I. Aganche, C. Akdis, M. Jutel [et al.] // Allergy. – 2012. – Vol. 67, Is. 7. – Р. 835–846.

Antunes. G. Systemic cytokine levels in community-acquired pneumonia and their association with disease severity / G. An- tunes, S. A. Evans, J. L. Lordan, A. J. Frew // Eur. Respir. J. – 2002. – Vol. 20. – P. 990-995.

Публікація статті:

«Вістник проблем біології і медицини» Випуск 3 Том 1 (110), 2014 рік , 293-295 сторінки, код УДК 616. 248-07: 616. 155. 3-097. 37 – 07]-085. 274-092. 9